top of page
SENASTE NYTT

Skolors ansvar mot brott

Lunchwebbinarium med utgångspunkt i Skolsäkerhetsutredningens nya delbetänkade om att skolor bör ha ett brottsförebyggande ansvar.

Kriminologen Matilda Wewel och brottsförebyggaren Anen Makboul berättar om hur skolor och huvudmän kan arbeta med lägesbilder, åtgärdsplaner och uppföljningar i praktiken.

Utbildning Tryggare Skola

Hur kan man praktiskt tillämpa trygghetsskapande åtgärder i skolan och systematisera det brottsförebyggande arbetet?

Utbildningen riktar sig till personer som vill få fördjupade kunskaper om hur man kan arbeta systematiskt med brottspreventivt arbete i skolan.

Pantchallenge blev succé!

Klasser över hela landet pantade ihop 50 000 kronor till Barncancerfonden.

Totalt kunde 50 000 kronor skänkas till välgörenhet. Den vinnande klassen valde att pengarna skulle skänkas till Barncancerfonden. För detta uppmärksammades de i TV4 och Efter Fem.

MR-dagarna 2024

Årets konferensprogram till Mänskliga Rättighetsdagarna har lanserats! Kompetensutveckling och inspiration för lärare och pedagoger.

Hur kan vi motverka antidemokratiska tankemönster bland unga och stoppa rasism och diskriminering i skolan? Se över 80 program på Nordens största forum för lärare inom mänskliga rättigheter!

Digitala Nationella Prov

En del i införandet är att ni som skola behöver se till att lärare och personal kan legitimera sig digitalt för att administrera proven.

I vår tjänsteportfölj har vi samtliga av DIGG godkända e-legitimationer. Få tillgång till alla tekniska verktyg och resurser som krävs för att säkerställa smidiga och säkra digitala prov.

Bli en bättre skola!

9 av 10 elever säger att bättre skolmat förbättrar skolan. För godare och mer näringsriktig mat ger bättre skolresultat.

Visste du att svenskt kött inte bara är ett bra val för att stärka svensk matproduktion? Det är också näringspackat så med bara lite får man i sig mycket.

10 anledningar att testa

10 anledningar till varför era elever ska testa QuietFrames. Feedback från pedagoger i Österåkers kommun visar på positiva effekter.

"De elever som annars reagerar på allt som händer runt dem fick lättare att hålla fokus."

Läs mer om för vem och hur QuietFrames kan hjälpa elever till bättre fokus i inlägget.

bottom of page