top of page
Utrymning och evakuering är viktigt för skolor

Normalt sett fungerar utrymningsövningar bra när alla kan ta sig ut själva. Men med ökad tillgänglighet behövs en genomtänkt plan för dem som inte kan evakuera själva.

Val av lämplig utrustning för utrymning beror på lokala förutsättningar, som antal våningar, trappdesign och eventuella funktionsnedsättningar hos besökarna. Skador kan också uppstå vid en akut situation. Hur hanterar man evakueringen av en person som inte kan gå själv?

Dessa frågor diskuteras frekvent med våra användare. Med vår 40-åriga erfarenhet inom ambulanssjukvården anser vi dem vara av stor vikt.

Första hjälpen är avgörande, särskilt på platser där många barn och ungdomar rör sig. Vi erbjuder välutrustade första hjälpen-kit i olika storlekar, anpassade efter olika verksamheter bland annat för skolor.

PDV (Pågående Dödligt Våld) och STB (Stoppa Blödningen) blir allt vanligare, även i skolmiljön. Att kunna stoppa allvarliga blödningar är livsavgörande och kräver enkla och effektiva verktyg. Trots att utrymningsplaner finns på skolor kan det vara nödvändigt att hantera skador innan professionell hjälp kommer.

Det är också viktigt att komma ihåg att allvarliga blödningar kan uppstå i exempelvis slöjdsalar och kök. Det är därför vi erbjuder skräddarsydda lösningar för alla typer av verksamheter.

Tillgången till hjärtstartare förbättras i alla miljöer. Våra lösningar har inbyggda självtester, smart förvaring och tydlig märkning. Kontinuerlig utbildning i hjärt- och lungräddning (HLR) är viktig för att upprätthålla kunskapen. Att investera i egna utbildningsdockor för HLR sparar tid och pengar på lång sikt. Våra prisvärda övningsdockor har funktioner för både barn och vuxna.

Kontakta oss gärna för frågor eller mer information om annan utrustning!

STOPPA ALLVARLIG BLÖDNING.png
bottom of page