top of page
I BLICKFÅNGET
Berger Utbildning.png
Psykisk hälsa & Känsla av sammanhang

Hur gör personal rent praktiskt när de samverkar för att främja elevers hälsa? De ska stödja elevers utveckling mot målen men hur gör de för att förebygga ohälsa?

rfsu_skola_015.jpg
Undervisa i sexualitet, samtycke och relationer!

Har du koll på den nya läroplanen?

Nya skrivningar i läroplanerna innebär stora steg mot en sexualundervisning som ger eleverna kunskap och trygghet om sin kropp, sin sexualitet och sina gränser.

Banner - Start skola.jpg
Konflikthantering och skolmedling

Medlingscentrums syfte är att hjälpa skolor att skapa en trygg och trivsam lärmiljö där eleverna kan utvecklas och lära sig samarbeta på bästa möjliga sätt.

Föreläsare Tobaksbarn -Sonia Hammi och Jo sefin Airas.jpeg
Avstå tobak!

Vill din skola ha stöd i det tobaksförebyggande arbetet? Ta del av A Non Smoking Generations digitala föreläsning - Barnarbete i ny förpackning

AKTUELLA UTBILDNINGAR
Clockwork.png

Att undervisa om fredliga och inkluderande samhällen i en orolig tid

Välkommen att fira Internationella lärardagen med ett högaktuellt seminarium om globala hållbarhets- och utvecklingsfrågor i skolan. Med situationen i Ukraina som utgångspunkt lyfter vi metoder, tips och inspiration till hur arbetet med aktuella globala frågor kan stärkas i klassrummet.

DATUM & TID:

PLATS: 

5 oktober 2023 08:00:00

Svenska FN-förbundet

Clockwork.png

Webbinariet “Konflikthantering i gymnasieskolan” hjälper er att hantera vanliga bråk och konflikter i skolans vardag

I webbinariet visar vi bland annat:

- Konflikters eskalation: lär dig se tidiga tecken.
- Vad ni kan göra i de olika eskalationsfaserna.
- Hur medling i skolan fungerar.

DATUM & TID:

PLATS: 

10 oktober 2023 13:00:00

Online

Clockwork.png

Vi på Svensk e-identitet kommer hålla kostnadsfria webbinarium, vi berättar om hur vi kan hjälpa er med införandet av Digitala Nationell Prov.

Den 21 september klockan 10:00 och den 3 oktober klockan 10:00 kommer Therese Hagelin, produktägare och Rasmus Östergård-Hansen, kundansvarig prata om tekniken vi kan erbjuda samt om inloggningsmetoder för skolpersonalen.

Anmäl dig redan idag! Hoppas vi ses!

DATUM & TID:

PLATS: 

21 september 2023 08:00:00

Digitalt webbinarium

Clockwork.png

Torsdag 17/8 kl 15.30 är du välkommen på gratis webinarium om årets Friendsrapport: Mobbning och psykisk ohälsa

Lyssna till Friends forskningsledare, Magnus Loftsson som under 30 min presenterar resultat från årets rapport om sambandet psykisk ohälsa bland elever och kopplingen till mobbning.

DATUM & TID:

PLATS: 

17 augusti 2023 13:30:00

webbinarium

Clockwork.png

TMO är ett forskningsbaserat förhållningssätt för viktiga vuxna som möter barn med erfarenheter av svåra och påfrestande händelser.

Rädda Barnens grundutbildning i TMO, ger viktiga vuxna en grundläggande kunskap om trauma och hur de kan förstå och svara på utsatta barns och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta leder till en vardagsmiljö som främjar läkning och återhämtning för barn och unga med erfarenhet av svåra påfrestningar och trauma.

DATUM & TID:

PLATS: 

11 oktober 2023 08:00:00

Zoom

Clockwork.png

Så hanterar ni konflikter i grundskolan. Få en inblick i hur er skola kan arbeta med konflikthantering.

På detta webbinarium visar vi grunderna i personalledd skolmedling samt hur ni kan arbeta för att skapa ett gemensamt förhållningssätt till konflikthantering i er skola.

Detta webbinarium riktar sig mot åk F-9.

DATUM & TID:

PLATS: 

7 september 2023 13:00:00

Digitalt

Lugna, Lyssna, Stärk

Öka er beredskap för kriser och allvarliga händelser. Gå vår digitala föreläsning Lugna, Lyssna, Stärk – psykologisk första hjälp för barn i akut kris.

KURSER FRÅN SKOLLEDARE.SE

Elevhälsa

Skolan ska arbeta förebyggande, tidigt identifiera och åtgärda problem som kan påverka elevernas hälsa och skolprestationer.

Bli en bättre rektor

Denna utbildning omfattar fem lektioner, var och en fokuserad på viktiga aspekter av rektorsrollen.

Relationer och ledarskap

Att ha en god förståelse för relationer och ledarskap är avgörande för att vara en effektiv skolledare.

Krisberedskap

Denna utbildning kommer att ge gymnasieelever och skolledare grundläggande kunskaper om krisberedskap.

Skolledarens ansvar

Rektorn har en viktig roll i skolan och har en mängd ansvarsområden enligt den svenska skollagen.

Säkerhet i skolan

En utbildning på fem delar för skolledare.

bottom of page