top of page
I BLICKFÅNGET
Berger Utbildning.png
Psykisk hälsa & Känsla av sammanhang

Hur gör personal rent praktiskt när de samverkar för att främja elevers hälsa? De ska stödja elevers utveckling mot målen men hur gör de för att förebygga ohälsa?

rfsu_skola_015.jpg
Undervisa i sexualitet, samtycke och relationer!

Har du koll på den nya läroplanen?

Nya skrivningar i läroplanerna innebär stora steg mot en sexualundervisning som ger eleverna kunskap och trygghet om sin kropp, sin sexualitet och sina gränser.

Banner - Start skola.jpg
Konflikthantering och skolmedling

Medlingscentrums syfte är att hjälpa skolor att skapa en trygg och trivsam lärmiljö där eleverna kan utvecklas och lära sig samarbeta på bästa möjliga sätt.

Föreläsare Tobaksbarn -Sonia Hammi och Jo sefin Airas.jpeg
Avstå tobak!

Vill din skola ha stöd i det tobaksförebyggande arbetet? Ta del av A Non Smoking Generations digitala föreläsning - Barnarbete i ny förpackning

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-Kurser.

AKTUELLA UTBILDNINGAR
Clockwork.png

Välkomna till den årliga konferensen Utveckla förskolan, denna gång med temat rörelse! Ta del av föreläsningar om aktuell forskning.

Ta del av föreläsningar om aktuell forskning från flera olika kunskapsfält, samt seminarier med praktiknära exempel från Naturskolan i Lund och förskolor i Malmö, Skurup och Trelleborg, där yrkesverksamma berättar om hur de arbetar för att stimulera rörelse i förskolans vardag. Arrangeras i samverkan mellan Malmö universitet, Malmö stads förskoleförvaltning och FoU skola - Skånes kommuner.

DATUM & TID:

PLATS: 

17 oktober 2024 07:00:00

Malmö

Clockwork.png

Som lärare har du möjlighet att öka den framtida generationens förståelse för demokratins och jämlikhetens värde.

MR-dagarna erbjuder hundratals programpunkter, aktiviteter och möjlighet till nätverkande. Under forumet får du tillgång till en unik och inspirerande blandning av aktuella program och utställningar som arrangeras av myndigheter, civilsamhällesorganisationer och företag. Gå själv för fortbildning eller ta med dig klassen! Boka senast 30 juni för att få 20-25% rabatt på biljetten!

DATUM & TID:

PLATS: 

14 november 2024 08:00:00

Sara kulturhus, Skellefteå

Clockwork.png

Syftet med kursen är att skapa samsyn, fördjupa kunskap och inspirera till nya idéer.

Förhoppningen är att kursen ska fungera som underlag för samtal och utveckling. Webbkursen består av utvalda delar ur Friends bok En bra start – På resa mot en trygg förskola.

DATUM & TID:

PLATS: 

Online

Lugna, Lyssna, Stärk

Öka er beredskap för kriser och allvarliga händelser. Gå vår digitala föreläsning Lugna, Lyssna, Stärk – psykologisk första hjälp för barn i akut kris.

bottom of page