Clockwork.png

Välkommen på en energigivande stund kring temat hälsa, miljö och säkerhet!

Under webbinariet kommer du att få insikter om vilka verktyg det finns för att starta nya projekt inom HMS. Eller ta befintliga projekt till en ny nivå! 45 minuters kunskapspåfyllning!

DATUM & TID:

22 september 2022 08:00:00

PLATS: 

Digitalt

Clockwork.png

Välkommen till ett webbinarium med fokus på skollagens regler om trygghet och studiero i skolan.

Bland annat behandlas de nya reglerna som trätt i kraft sommaren 2022 för att ge dig fräscha kunskaper. Passet tar även upp rättsfall och myndighetsbeslut som har samband med området.

DATUM & TID:

5 oktober 2022 11:15:00

PLATS: 

Digitalt

Clockwork.png

Med ytterligare ett händelserikt läsår framför oss, vad är din plan som rektor för att hjälpa dina lärare att skapa engagerande lektioner genom teknik?

Praktiska tips om hur du använder IPEVO-dokumentkameror för att skapa roliga och engagerande lektioner.
Interaktiv produktdemo, introducera funktionerna i IPEVO: s dokumentkamera DO-CAM och visa hur den enkelt ansluts till vanlig klassrumsteknik.
Fantastisk möjlighet att höra Arlene, en känd pedagog från Finland, dela med sig av sin erfarenhet av att använda IPEVO-kameror för att förändra sin undervisning, och mycket mer.

DATUM & TID:

29 september 2022 08:30:00

PLATS: 

Digitalt

Clockwork.png

För att så många elever som möjligt ska få ta del av viktiga fakta om tobak får du tillgång till en digitala föreläsning.

Den är en inspelad version av A Non Smoking Generations föreläsning ‘Barnarbete i ny förpackning’ från höstterminen 2020. Föreläsningen är 39 minuter lång och förmedlar kunskap om hur tobak påverkar barns rättigheter, miljö, hälsa, och de globala målen för en hållbar utveckling i Agenda 2030.

DATUM & TID:

PLATS: 

Digitalt

Banner-annons-hemsida-skolledarna.jpg