top of page
Spåna

Som rektor har man en viktig roll i att leda skolan mot framgång. För att klara av detta på bästa sätt krävs det regelbunden fortbildning inom ledarskap. Detta gäller både för att förbättra ens egna ledarskapsförmågor samt för att hålla sig uppdaterad om de senaste utvecklingarna inom skolvärlden.

Clockwork.png

Rädda Barnens utbildning ger viktiga vuxna kunskap i psykologisk första hjälp för barn i akut kris.

Det som drabbar samhället drabbar också barn. Det alla allvarliga händelser har gemensamt är att vuxna behöver finnas tillgängliga för barnen, hitta sätt att lugna och skapa någon form av ordning. Det blir särskilt aktuellt när det gäller krisstöd. Utbildningen stärker det kollegiala stödet och vägleder personal i förskola och skola hur man möter barn i krissituationer genom att ge så kallad psykologisk första hjälp.

DATUM & TID:

24 april 2023 11:00:00

PLATS: 

Zoom

Clockwork.png

Ungefär hälften av alla elever med NPF lämnar grundskolan utan fullständiga betyg. Dessa elever löper stor risk att utveckla psykisk ohälsa.

Alltför många studier visar att skolan inte anpassas tillräckligt. En anledning till detta är brist på kunskap. Att anpassa undervisningen för elever med NPF handlar inte om att skapa struktur, så är det klart. Det krävs mer och samtidigt inga omfattande organisationsförändringar.
Som specialpedagog med mer än 30 år i yrket hjälper jag er skola utifrån era specifika behov och utmaningar.

DATUM & TID:

23 februari 2023 13:30:00

PLATS: 

Enligt önskemål

Clockwork.png

Under en timme kommer du att få lära dig om hur konflikter eskalerar, hur man hanterar dem på ett konstruktivt sätt samt hur ni kan förebygga k

Webbinariet är speciellt utformat för rektorer, kuratorer och annan personal på skolan som ofta är i kontakt med eleverna och är medvetna om de utmaningar som kan uppstå i en skolmiljö.

Anmäl dig nu på knappen nedan och upptäck hur du kan hjälpa eleverna att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt!

DATUM & TID:

28 mars 2023 13:00:00

PLATS: 

Online via Zoom

bottom of page