top of page
I BLICKFÅNGET
Berger Utbildning.png
Psykisk hälsa & Känsla av sammanhang

Hur gör personal rent praktiskt när de samverkar för att främja elevers hälsa? De ska stödja elevers utveckling mot målen men hur gör de för att förebygga ohälsa?

rfsu_skola_015.jpg
Undervisa i sexualitet, samtycke och relationer!

Har du koll på den nya läroplanen?

Nya skrivningar i läroplanerna innebär stora steg mot en sexualundervisning som ger eleverna kunskap och trygghet om sin kropp, sin sexualitet och sina gränser.

Banner - Start skola.jpg
Konflikthantering och skolmedling

Medlingscentrums syfte är att hjälpa skolor att skapa en trygg och trivsam lärmiljö där eleverna kan utvecklas och lära sig samarbeta på bästa möjliga sätt.

Föreläsare Tobaksbarn -Sonia Hammi och Jo sefin Airas.jpeg
Avstå tobak!

Vill din skola ha stöd i det tobaksförebyggande arbetet? Ta del av A Non Smoking Generations digitala föreläsning - Barnarbete i ny förpackning

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-Kurser.

AKTUELLA UTBILDNINGAR
Clockwork.png

Föreläsning om Barnkonventionen och hälsa kopplat till skola

Välkommen till en kostnadsfri digital föreläsning om barnkonventionen med fokus på kopplingen till barns rätt till bästa möjliga hälsa och skolan.

Innehåll:
- Vad är barnkonventionen och hur kopplar den an till arbetet med att främja barns hälsa?
- Hur kan vi tänka när vi ska arbeta med barnkonventionen - exempel kopplat till skolan
- Hur har vi på Generation Pep gjort när vi nu börjat arbeta mer med barnkonventionen
m.m

DATUM & TID:

PLATS: 

11 mars 2024 14:00:00

Digitalt

Clockwork.png

Genomgång av vad matsvinn är, varför det uppstår och varför vi behöver arbeta med matsvinnsminskande processer i verksamheten.

Generation Waste går igenom matsvinnets globala och lokala inverkan på miljö och klimat Vi lär ut metoder för att minska matsvinnet inom de olika fraktionerna tallrikssvinn och serveringssvinn.

DATUM & TID:

PLATS: 

Online

Clockwork.png

Syftet med kursen är att skapa samsyn, fördjupa kunskap och inspirera till nya idéer.

Förhoppningen är att kursen ska fungera som underlag för samtal och utveckling. Webbkursen består av utvalda delar ur Friends bok En bra start – På resa mot en trygg förskola.

DATUM & TID:

PLATS: 

Online

Lugna, Lyssna, Stärk

Öka er beredskap för kriser och allvarliga händelser. Gå vår digitala föreläsning Lugna, Lyssna, Stärk – psykologisk första hjälp för barn i akut kris.

bottom of page