top of page
I BLICKFÅNGET
Elever äter skolmat
Skolmaten är ditt ansvar

Mätta elever presterar bättre i skolan och eleverna själva tycker att bättre skolmat skulle förbättra skolan. Du som rektor behöver ta ditt ansvar för skolmaten.

shutterstock_151473575.jpg
Pep-rapporten 2023

Får alla barn sin rätt till bästa möjliga hälsa tillgodosedd?

Årets siffror visar att utveckling står still, och att endast 3 procent av Sveriges barn och unga lever hälsosamt.

vivotech_skolledare_pic1_edited.jpg
Fördelarna med uv-c-desinfektion i skolor

UV-C-desinfektion kan vara en värdefull metod för att hålla skolmiljön ren och säker. Det är en effektiv, kemikaliefri och miljövänlig metod för att minska risken för spridning av sjukdomar i skolan.

skolbarn-3532x1851-2176x1140.jpg
Skräddarsytt stöd för elevhälsan

- PMO Journal kan ses som ett gemensamt minne. I systemet samlas all dokumentation från elevhälsans medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det är ett digitalt arkivskåp med extra finesser.

Polar_Gofit_3.png
Hopp, spring, puls och fokus!

Polar GoFit handlar om hur beprövad pulsträning i svenska skolor hjälper till att förbättra elevernas studieresultat, hälsa och skapa en lugnare atmosfär i klassrum och korridorer.

Logoped
Enklare elevhälsa

Prorenata Journal är ett webbaserat dokumentationssystem med användarvänlig utformning framtaget för att passa alla verksamheter med behov av att föra journal på ett snabbt och säkert sätt.

Gymnasievänner
Förstå och förbättra

EdAider är ett svenskt företag som utvecklats utifrån forskning inom teknikstött lärande, och i nära samarbete med svenska skolledare och lärare. 

Föreläsare Tobaksbarn -Sonia Hammi och Jo sefin Airas.jpeg
Avstå tobak!

Vill din skola ha stöd i det tobaksförebyggande arbetet? Ta del av A Non Smoking Generations digitala föreläsning - Barnarbete i ny förpackning

NYHETER OM HÄLSA

Trötta elever? Järnbrist?

Håll koll på järnet i skolmaten. Nästan var tredje tjej i åk 8 och 2 på gymnasiet har tecken på järnbrist. Ett vanligt symtom är trötthet.

Järn finns framför allt i kött, blodmat och inälvsmat, men även i vegetabilier. Det finns dock utmaningar med att få i sig järn från de vegetariska alternativen.

Får eleverna rätt verktyg

Hur skapar vi arbetsro och ger eleverna bättre förutsättningar för lärande? Lugnare atmosfär i klassrummet och produktivare elever.

Det är resultatet av en undersökning där +500 elever testat ett nytt fokusverktyg – brusreducerande glasögon. Ett smidigt alternativ till skärmar som reducerar distraktioner från omgivningen

Var en modig vuxen!

Workshop i Stopp! Min kropp!

Workshop i Stopp! Min kropp! ger förutsättningar för viktiga vuxna som i sin vardag möter barn att känna sig trygga i hur man kan använda sig av Rädda Barnens material i Stopp! Min kropp!

Pep-rapporten 2024

Pep-rapporten - en heltäckande undersökning av barn och ungas hälsovanor i Sverige

Årets Pep-rapport visar att endast tre procent av Sveriges barn och unga äter och rör sig i enlighet med kostråd och rekommendationer.

Kostnadsfritt webbinarium

Lär dig mer om kemiska riskbedömningar och exponering. Fredag 26 april, kl. 9:9:45

Som arbetsgivare har du även ansvar för att göra kemiska riskbedömningar och att utbilda all personal om säker kemikaliehantering. Välkommen till vårt webbinarium för att lära dig mer!

Handboken PluggaTryggt

PluggaTryggt handlar om hur skolor kan planeras, programmeras, utformas och byggas för att öka säkerheten och tryggheten i skolan.

PluggaTryggt är innehåller konkreta riktlinjer checklistor med fokus på säkerhet och trygghet i skolmiljöer.

Bli en T1D-säker skola!

Varje år drabbas över 950 barn och unga av typ 1 diabetes. Med en kort utbildningsinsats kan förskole- och skolpersonal göra enorm skillnad!

Genom utbildningen T1D-säker skola lär ni er att känna igen symptomen så att de barn som insjuknar kan få vård innan det blir livshotande. Utbildningen görs online på 20 min och ger diplom!

Vad unga vill veta om sex

Vad vill eleverna faktiskt veta om sex och relationer? Hur kan skolan lyckas med sexualundervisningen?

RFSU:s fortbildningar ger tips på hur ni kan samtala om porr, hålla i sexualundervisning som är relevant, öppen och inkluderande och utgår från ungas tankar och funderingar. Boka idag!

Ägg berikar skolmaten

Svenska ägg matchar kostchefernas önskemål kring skolmatens viktigaste egenskaper: Gott, näringsriktigt, svenskt ursprungsland och prisvärt.

LRF Mjölk genomförde i september-oktober 2023 en undersökning kring skolmat och skolmjölk bland kommunernas kostchefer. Totalt medverkade 224 av landets 290 kommuner.

Lugna, lyssna, stärk

Utbildning i psykologisk första hjälp för barn och unga i akut kris.

Öka beredskapen för kriser och allvarliga händelser genom att delta i Skolverkets digitala utbildning som tagits fram i samarbete med Rädda Barnen.

Vad unga vill veta om sex

Vad vill skolungdomar faktiskt veta om sex och relationer? Hur kan skolpersonalen lyckas med sexualundervisningen?

RFSU:s utbildningar ger er tips på hur ni kan samtala om porr, hålla i sexualundervisning som är relevant, öppen, inkluderande och utgår från ungas tankar och funderingar. Boka idag!

Omsorg som motkraft till mobbing

Vem som bryr sig och varför, det är det som avgör om det uppfattas som äkta eller inte. Mimmi Norgren Hansson, Umeå universitet, har undersökt omsorg i vänskapsrelationer.

– Det är viktigt att titta på skolan som just en relationell plats, säger Mimmi Norgren Hansson, inte minst för att vi idag har en skola som i hög utsträckning fokuserar på enskilda individer.

bottom of page