top of page
I BLICKFÅNGET
flickor som studerar

Kvalitetssäkra er skola

Med hjälp av en ny metod kan förskolor och skolor lättare kvalitetssäkra sin verksamhet.

Hella närbild 2.jpg

En helhetslösning för resurshantering

Du som rektor får översyn av allt som rör personalen – från incheckning och scheman till smarta verktyg för praktisk planering.

Vad är dnp.png

Säkra era inloggningar

Under mer än ett årtionde har vi hjälpt kommuner, vårdgivare, företag, myndigheter, lärosäten och systemleverantörer att säkra sina inloggningar, följa skärpta lagkrav och förbättra användarupplevelsen.

Chantel+Joliana_Charoyan.jpeg

För det livslånga lärandet

Ett läromedel utformat utifrån forskning om kognition och motivation och ökar inkludering ytterligare genom sin flerspråkighet.

Wellbeing edaider.png

Förstå och förbättra

Ett digitalt verktyg som skolledare, elevhälsoteam, mentorer och individuella lärare kan använda för att förstå och förbättra elevernas mående.

Digitala studiebesök .JPG

Digitala studiebesök

Digitala studiebesök och möten med personer i yrkeslivet kan vara ett sätt att få till givande möten där skoleleverna får en inblick i eftertraktade yrken som kan kännas abstrakta.

ima94869_Johner_Frikopt_Tempus.jpg

Nya utmaningar kräver nya verktyg

Ett sätt att möta förskolans utmaningar är genom digitala innovationer som gör det enklare med schemaläggning, rapportering och planering.

MATERIAL FRÅN SKOLLEDARE.SE
Nyckeln till framgångsrik skolledning
Över en kopp te

Vill ni hålla er i framkant och skapa en skola där alla ständigt utvecklas?

Stresshantering för lärare: Vad kan skolledare göra?
Över en kopp te

Upptäck effektiva strategier för stresshantering och hur du som skolledare kan skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö!

Optimera din skolas prestation med medarbetarenkäter
Över en kopp te

Läs om konkreta fördelar och exempel på hur rektorer kan dra nytta av detta kraftfulla verktyg.

Enkla Excel-tips för effektivare planering
Över en kopp te

Upptäck hur enkla Excel-formler kan omvandla ditt sätt att organisera allt från personalens arbetstider till evenemang och möten.

Att sluta behöva släcka bränder
Över en kopp te

Denna guide erbjuder konkreta tips och exempel på hur rektorer och skolledare kan uppnå detta mål.

Säker datahantering och GDPR i Skolorna
Över en kopp te

En Juridisk Guide för Skolledare! En djupgående analys av den komplexa världen av dataskydd och GDPR i svenska skolor.

15 regler och förmåner
Över en kopp te

Bortom de vanliga riktlinjerna finns det en rad mindre kända bestämmelser och möjligheter som kan vara till stor nytta.

När en skola blir IVO-anmäld
Över en kopp te

Det är viktigt att förstå rektorns ansvar och de konsekvenser som kan uppstå vid en IVO-anmälan.

Skoljuridik och Moral: personal och vårdnadshavare
Över en kopp te

Att leda en skola innebär inte bara att ta hand om eleverna, utan också att hantera relationer med personal och vårdnadshavare.

Så arbetar en bra chef i skolan
Över en kopp te

Här är några vägledande principer och praktiska råd som hjälper dig att bli en mer effektiv och inspirerande skolchef.

Förbättring av skolans arbetsmiljö
Över en kopp te

I en tid när stress och psykisk ohälsa inom skolvärlden blir allt mer framträdande, hur kan rektorer leda vägen till en bättre arbetsmiljö?

Konsten att strategiskt fördela resurser för optimalt lärande
Över en kopp te

Att balansera resurser på ett smart och strategiskt sätt är nyckeln till att skapa en inspirerande och inkluderande inlärningsmiljö.

SENASTE NYTT

Digitala Nationella Prov

En del i införandet är att ni som skola behöver se till att lärare och personal kan legitimera sig digitalt för att administrera proven.

I vår tjänsteportfölj har vi samtliga av DIGG godkända e-legitimationer. Få tillgång till alla tekniska verktyg och resurser som krävs för att säkerställa smidiga och säkra digitala prov.

Bli en bättre skola!

9 av 10 elever säger att bättre skolmat förbättrar skolan. För godare och mer näringsriktig mat ger bättre skolresultat.

Visste du att svenskt kött inte bara är ett bra val för att stärka svensk matproduktion? Det är också näringspackat så med bara lite får man i sig mycket.

10 anledningar att testa

10 anledningar till varför era elever ska testa QuietFrames. Feedback från pedagoger i Österåkers kommun visar på positiva effekter.

"De elever som annars reagerar på allt som händer runt dem fick lättare att hålla fokus."

Läs mer om för vem och hur QuietFrames kan hjälpa elever till bättre fokus i inlägget.

Elevfrånvaron på idrotten

Vi kan tillsammans skapa en miljö där alla känner sig trygga och inkluderade. Väggar i omklädningsrum går att flytta.

Enligt Friends undersökningar kommer omklädningsrummet nästan högst på mest otrygga platser i skolan för eleverna. Vi tar gärna diskussionen om vad vi kan göra åt det tillsammans.

Trötta elever? Järnbrist?

Håll koll på järnet i skolmaten. Nästan var tredje tjej i åk 8 och 2 på gymnasiet har tecken på järnbrist. Ett vanligt symtom är trötthet.

Järn finns framför allt i kött, blodmat och inälvsmat, men även i vegetabilier. Det finns dock utmaningar med att få i sig järn från de vegetariska alternativen.

Får eleverna rätt verktyg

Hur skapar vi arbetsro och ger eleverna bättre förutsättningar för lärande? Lugnare atmosfär i klassrummet och produktivare elever.

Det är resultatet av en undersökning där +500 elever testat ett nytt fokusverktyg – brusreducerande glasögon. Ett smidigt alternativ till skärmar som reducerar distraktioner från omgivningen

Är ni i fas inför DNP?

En del i införandet är att ni som skola behöver se till att lärare och personal kan legitimera sig digitalt för att administrera proven.

I vår tjänsteportfölj har vi samtliga av DIGG godkända e-legitimationer. Få tillgång till alla tekniska verktyg och resurser som krävs för att säkerställa smidiga och säkra digitala prov.

MR-dagarna i Skellefteå!

Mänskliga Rättighetsdagarna arrangeras 14-15 november i Sara kulturhus och erbjuder kompetensutveckling för lärare och pedagoger.

En unik och inspirerande blandning av aktuella program och utställningar som arrangeras av myndigheter, civilsamhälle och företag. Boka senast 30 juni för att få 20-25% rabatt på biljetten!

Framtidens miljöhjältar!

Som ledare inom skolan har vi ett ansvar att förbereda våra elever för utmaningarna de kommer att möta, särskilt för en hållbar framtid.

Miljöböckerna är gratis och riktade till låg- och mellanstadiet. Pedagoger och elever utmanas med övningar om klimat, biologisk mångfald, avfallshantering och Agenda 2030.

Webinar på webben

Missade du webinaret om brusreducerande glasögon i skolan? Nu ligger inspelningen ute på vår hemsida.

Jobbar ni med npf-anpassning i klassrummen? Då är detta webinar för dig. Brusreducerande glasögon är ett verktyg som kan hjälpa lättdistraherade elever till bättre studiero.

bottom of page