top of page
Folk och Försvar

Välkommen till Gröna Havsregionen! 

I en fiktiv region prövas fem länders regeringar mot verkliga säkerhetspolitiska utmaningar. Många olika mål kan finnas: Tillväxt, fredsbyggande, miljöpolitik, fattigdomsbekämpning och demokratisering. Samtidigt kan historiska förutsättningar och framtida möjligheter skapa osäkerhet och konflikter. Det är i detta sammanhang deltagarna får agera ministrar för en dag.

Efter en introduktion börjar övningen: deltagarna får bilda regering och utforma sin regeringsförklaring. Hur de väljer att styra sina länder är upp till dem. Den enda begränsningen är verkligheten – det som fungerar i den verkliga världen fungerar också här, och alla handlingar kan ha konsekvenser.

Hur förhåller sig regeringarna till de stora gemensamma utmaningarna i regionen – klimatet, migrationen, konflikterna och terrorismen? Vilka samarbeten är de beredda att inleda? Vilka områden kan de kompromissa med för att nå en överenskommelse? Och hur hanterar de sina egna befolkningars krav och förväntningar?

Under drygt tre timmar prövas gruppens förmåga att fatta beslut, finna samarbeten och under tidspress hantera säkerhetspolitiska frågor på alla nivåer. När övningen sammanfattas återkopplar vi till aktuella händelser och konflikter i Sverige och världen för att se om det finns likheter mellan scenario och verklighet.

Minister för en dag

Utbildningen Minister för en dag genomförs av klasser och grupper över hela Sverige i syfte att ökar förståelsen och kunskapen om de mekanismer som idag styr internationell politik. Utbildningen är kostnadsfri och går i linje med Folk och Försvars uppdrag att bidra till folkbildningen inom områdena försvars- och säkerhetspolitik. 

Nyheter från Folk och Försvar
Minister för en dag

Är du på jakt efter en interaktiv, händelserik och rolig aktivitet där eleverna får ökad kunskap om och förståelse för säkerhetspolitik?

Då ska du boka in rollspelet Minister för en dag!Övningen leds av Folk och Försvar i klasser över hela Sverige – helt kostnadsfritt.

Säkerhetspolitisk övning

Kostnadsfri utbildning i säkerhetspolitik - besök Folk och Försvar under SETT-dagarna för att höra mer!

Under SETT-dagarna kommer Folk och Försvar att informera om utbildningen “Minister för en dag”, ett scenariobaserat rollspel om säkerhetspolitik som genomförs i klasser eller grupper.

Minister för en dag

Ge dina elever en introduktion till säkerhetspolitik i form av ett kostnadsfritt rollspel i regi av Folk och Försvar.

Missa inte att boka det scenariobaserade rollspelet "Minister för en dag" till hösten! Vi kommer till din skola. Läs mer och boka på vår hemsida.

Nyheter från Whippy AB
bottom of page