top of page

Item List

Att besöka en utbildningsmässa kan vara en värdefull upplevelse för skolledare och lärare, men det kan vara svårt att bedöma om ditt besök var värt tiden och ansträngningen. Här är några strategier för att hjälpa dig att utvärdera ditt mässbesök och bestämma om det var en framgångsrik investering av din tid och energi.

Att utvärdera ditt mässbesök

Att besöka en utbildningsmässa kan vara en värdefull upplevelse för skolledare och lärare, men det kan vara svårt att bedöma om ditt besök var värt tiden och ansträngningen. Här är några strategier för att hjälpa dig att utvärdera ditt mässbesök och bestämma om det var en framgångsrik investering av din tid och energi.

Hur du utvecklar en vision för din skola

Som rektor har du en viktig roll i att leda och utveckla din skola. En viktig del av detta arbete är att utveckla en vision för skolan som kan vägleda skolans uppdrag och mål. En vision är en inspirerande och framåtriktad beskrivning av vad skolan strävar efter att uppnå. Att utveckla en vision för skolan är en process som kräver engagemang och delaktighet från lärare, elever, föräldrar och andra intressenter.

Att ha en aktiv dialog med skolans huvudman är en viktig del av en rektors roll.

Håll en aktiv dialog

Att ha en aktiv dialog med skolans huvudman är en viktig del av en rektors roll. Genom att etablera en öppen och ärlig dialog kan man tillsammans arbeta mot att uppnå gemensamma mål och förbättra elevernas utbildning. För att lyckas med detta är det viktigt att förbereda sig ordentligt och följa ett strukturerat tillvägagångssätt. Nedan följer en guide som kan hjälpa en rektor att ha en effektiv dialog med skolans huvudman.

Fjärrundervisning har blivit en viktig del av utbildningsvärlden på grund av den ökade användningen av digital teknik samt som åtgärd mot frånvaro.
Som skolledare är det viktigt att var beredd att leda och planera för en framgångsrik fjärrundervisning.
Här kommer fem viktiga steg till en lyckad fjärrundervisning.

Ledarskap för framgångsrik fjärrundervisning

Fjärrundervisning har blivit en viktig del av utbildningsvärlden på grund av den ökade användningen av digital teknik samt som åtgärd mot frånvaro.
Som skolledare är det viktigt att var beredd att leda och planera för en framgångsrik fjärrundervisning.
Här kommer fem viktiga steg till en lyckad fjärrundervisning.

Optimera din LinkedIn-profil och främja din karriär

LinkedIn är inte bara en plattform för jobbsökande och rekrytering, det är också ett kraftfullt verktyg för att bygga professionella nätverk och främja sin karriär. För skolledare, som skolchefer, rektorer och biträdande rektorer, kan LinkedIn erbjuda unika möjligheter att synliggöra sin expertis, dela insikter och knyta kontakter inom utbildningsbranschen. I denna artikel kommer vi att utforska några användbara tips för hur skolledare kan använda LinkedIn på bästa sätt för att främja sin karriär.

Rektorsutbildningen: En väg mot framgångsrik skolledning

Att vara en framgångsrik skolledare kräver kompetens, ledarskap och en stark pedagogisk vision. För biträdande rektorer som strävar efter att ta steget till rektorsrollen finns det en utbildning som kan vara nyckeln till att förverkliga deras ambitioner: Rektorsutbildningen.

Så kan du använda APERS.

APERS (Arbetsplatsens psykologiska resurser) är ett skattningsinstrument som används för att bedöma arbetsplatsens psykologiska resurser och riskfaktorer. Som rektor kan du använda APERS för att identifiera faktorer som kan påverka arbetsmiljön och därmed öka medarbetarnas trivsel och prestation.

Här är ett test med frågor som kan hjälpa en rektor att utvärdera sin egen förmåga att ta ansvar för samverkan och lärande tillsammans med andra skolor.

Utvärdera din samverkan med andra skolor

Här är ett test med frågor som kan hjälpa en rektor att utvärdera sin egen förmåga att ta ansvar för samverkan och lärande tillsammans med andra skolor.

Utvecklingen av Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) öppnar upp möjligheter för en mer interaktiv och engagerande undervisning i skolan. Rektorer kan använda dessa tekniker för att förbättra elevernas lärande och ge dem en mer anpassad läroplan. Men hur kan en rektor arbeta med VR och AR i skolan?

Virtual Reality och Augmented Reality i skolan

Utvecklingen av Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) öppnar upp möjligheter för en mer interaktiv och engagerande undervisning i skolan. Rektorer kan använda dessa tekniker för att förbättra elevernas lärande och ge dem en mer anpassad läroplan. Men hur kan en rektor arbeta med VR och AR i skolan?

bottom of page