top of page

15 regler och förmåner

Som skolledare eller rektor i Sverige är det viktigt att hålla sig uppdaterad om olika regler och förmåner. Bortom de vanliga riktlinjerna finns det en rad mindre kända bestämmelser och möjligheter som kan vara till stor nytta. Här är 15 sådana punkter som du kanske inte hade koll på.

15 regler och förmåner

1. Specialiserad Konflikthanteringsträning:Rektorer har tillgång till statligt finansierade utbildningar i konflikthantering, särskilt anpassade för utmaningar i skolmiljö.


2. Subventionerad Hälsokontroll:Möjligheten till regelbundna, subventionerade hälsokontroller som en del av arbetsgivaransvaret för anställdas välbefinnande.


3. Utmärkelseprogram för Skolledarskap:Rektorer kan nomineras till nationella och regionala utmärkelseprogram som erkänner exceptionellt skolledarskap och innovation.


4. Stöd för Internationella Studiebesök:Möjligheten att ansöka om stipendier för att delta i internationella konferenser eller studiebesök för att observera och lära av andra utbildningssystem.


5. Miljöledningsinitiativ:Tillgång till särskilda statliga bidrag för att utveckla och implementera hållbarhets- och miljövänliga program i skolan.


6. Krisstöd för Personal:Särskilda program som erbjuder psykologiskt stöd och rådgivning till lärare och skolpersonal i tider av personlig eller yrkesmässig kris.


7. Partnerskap med Universitet:Möjligheten att etablera partnerskap med universitet för forskningsprojekt som gynnar både skolan och högre utbildningsinstitutioner.

8. Skräddarsydda IT-Lösningar:Statligt stöd för utveckling av skräddarsydda IT-lösningar och programvaror som specifikt möter skolans unika behov.


9. Kulturella Utbytesprogram:Förutom traditionella språkutbytesprogram finns det möjligheter för skolor att delta i kulturella utbytesprogram, vilket berikar skolgemenskapen.


10. Ledarskapsutveckling Genom Frivilligarbete:Program som uppmuntrar skolledare att engagera sig i frivilligarbete, vilket bidrar till personlig utveckling och samhällsengagemang.


11. Innovationsfonder:Tillgång till särskilda innovationsfonder som stödjer utvecklingen av nyskapande pedagogiska metoder och projekt.


12. Stöd för Elevrådsverksamhet:Statliga initiativ och stödprogram för att främja och stärka elevrådens arbete och inflytande i skolan.


13. Juridisk Rådgivning:Tillgång till specialiserad juridisk rådgivning för att hantera komplexa juridiska frågor som rör skoladministration och policy.


14. Wellness- och Mindfulness-Program:Program som främjar mental hälsa och välbefinnande för både elever och personal, inklusive mindfulness och stresshanteringsverktyg.


15. Stöd för Uppbyggnad av Alumni-Nätverk:Hjälp och resurser för att bygga upp och underhålla ett aktivt alumni-nätverk, vilket kan bidra till skolans långsiktiga framgång och rykte.

Läs också...

Anställ nya lärare

Fem viktiga frågor att ställa under anställningsintervjuer

för lärare.

Nr 1. Hur skulle du beskriva din undervisningsstil?

Enkla Excel-tips för effektivare planering

Organisera allt från personalens arbetstider till evenemang och möten.

OM() Används för att utföra en logisk test. Om villkoret är sant returneras ett värde, och om det är falskt returneras ett annat.

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-kurser.

Tekniska Förberedelser: I en online-miljö är tekniska förberedelser nyckeln till en smidig upplevelse. 

Smaklig måltid – eller?

Begreppet ”skolmat” känns som mycket annat i dagens samhälle vara utsatt för politisering.

Skolledare.se tog en pratstund med Livsmedelsverket och Svenskt Kött för att höra vad dom har att säga om just skolmaten.

bottom of page