top of page

Att utvärdera ditt mässbesök

Att besöka en utbildningsmässa kan vara en värdefull upplevelse för skolledare och lärare, men det kan vara svårt att bedöma om ditt besök var värt tiden och ansträngningen. Här är några strategier för att hjälpa dig att utvärdera ditt mässbesök och bestämma om det var en framgångsrik investering av din tid och energi.

Att utvärdera ditt mässbesök

Reflektera över dina mål 

Innan du bedömer om ditt mässbesök var produktivt, ta en stund för att reflektera över dina mål för besöket. 

Vad var dina förväntningar på mässan? 

Vad ville du uppnå genom att delta i mässan? 

Genom att tydligt definiera dina mål på förhand kan du enklare utvärdera om du uppnådde det du ville genom ditt besök.

Utvärdera dina erfarenheter 

Efter att ha reflekterat över dina mål, tänk på din erfarenhet av mässan som helhet. Vad var höjdpunkterna och utmaningarna? Vilka utställare och presentationer fanns på mässan och vad gav de dig för nya insikter eller kunskap? 

Tänk även på hur väl organiserad och genomförande mässan var. Fanns det tillräckligt med information tillgängligt? Var personalen hjälpsam och tillgänglig för att svara på dina frågor? 


Analysera dina resultat 

Efter att ha utvärderat dina erfarenheter, analysera de resultat du fick från mässan. Vad lärde du dig genom att delta i mässan och hur kan du använda den nya kunskapen eller insikten i din arbetsmiljö? 

Vilka produkter eller tjänster är potentiellt användbara för din skola eller organisation? Genom att analysera dina resultat kan du bedöma om din tid på mässan var en produktiv och meningsfull upplevelse för dig. 


Att utvärdera ditt mässbesök kan hjälpa dig att avgöra om mässan var en framgångsrik investering av din tid och energi. Genom att reflektera över dina mål, utvärdera dina erfarenheter och analysera dina resultat, kan du få en klar bild av vad du uppnådde genom att delta i utbildningsmässan.

Läs också...

Anställ nya lärare

Fem viktiga frågor att ställa under anställningsintervjuer

för lärare.

Nr 1. Hur skulle du beskriva din undervisningsstil?

Enkla Excel-tips för effektivare planering

Organisera allt från personalens arbetstider till evenemang och möten.

OM() Används för att utföra en logisk test. Om villkoret är sant returneras ett värde, och om det är falskt returneras ett annat.

Maximera lärandet

Praktiska tips för skolledare att förbereda för seminarier och online-kurser.

Tekniska Förberedelser: I en online-miljö är tekniska förberedelser nyckeln till en smidig upplevelse. 

Smaklig måltid – eller?

Begreppet ”skolmat” känns som mycket annat i dagens samhälle vara utsatt för politisering.

Skolledare.se tog en pratstund med Livsmedelsverket och Svenskt Kött för att höra vad dom har att säga om just skolmaten.

bottom of page