top of page
Hella Westerberg, kund- och säljchef på Tempus.

Tempus Personal
– en helhetslösning för resurshantering i förskolan

Tempus Personal gör resurshanteringen i förskolan enklare. Du som rektor får översyn av allt som rör personalen – från incheckning och scheman till smarta verktyg för praktisk planering.
– Det blir enklare att fatta kloka beslut snabbt, säger Hella Westerberg, kund- och säljchef på Tempus.

Hella Westerberg, kund- och säljchef på Tempus.

Tempus Personal är ett digitalt verktyg för resurshantering i förskolan. Med smarta funktioner som planering av personal utifrån barnens närvaro, personalscheman och incheckning av personal. Fördelarna med Tempus är många. Som rektor får du en tydlig överblick över hur verksamheten ser ut, för såväl barn som personal.

 

– Verktygen hjälper rektorn att skapa en bättre arbetsmiljö, men kan också spara pengar. Behöver jag verkligen en vikarie idag? Det blir enkelt att se med Tempus Personal, säger Hella.

 

Tempus gör också kommunikationen säkrare, eftersom det inte längre handlar om att använda papper eller Excel-filer som kan försvinna eller hamna på villovägar. Systemet kan integreras mot elevregister och schemasystem. Och det är enkelt att komma igång.

 

– För oss är det viktigt att bygga ett system som är lätt att använda, och att det hela tiden finns ett stöd för pedagogerna så att det faktiskt blir mer tid över för det viktigaste – att kunna vara med barnen, säger Hella.

 

100 kommuner och friskolor

Tempus har vuxit snabbt de senaste åren, och systemet används idag av omkring 100 kommuner och friskolor. Varje förskola är unik, och Tempus hjälper till att skapa lösningar som är anpassade efter varje verksamhets behov.

 

Nu vill Tempus rikta ännu mer fokus på arbetsmiljö och personalens välbefinnande.

 

– En stor utmaning idag är att rekrytera personal och att använda den personalen på rätt sätt. I Tempus Personal är det enkelt att se vad man lägger resurserna på. Där kan man fördela resurserna rätt över dagen och samtidigt se till så att kvaliteten blir hög, säger hon.

 

Stora pensionsavgångar väntar under de kommande åren. Där kan system som Tempus Personal vara med och hjälpa till att hitta lösningar, menar Hella.

 

– Det är nödvändigt att börja omfördela personalresurserna och använda dem på ett mer strategiskt vis. Något som bland annat framhållits av forskaren Christian Eidevald i boken Förskolan med barnet i centrum. Med hjälp av Tempus får rektorn en bra överblick för hur man kan göra det, säger Hella Westberg.

bottom of page