top of page
Tempus Information Systems AB
Kvinna arbetar med Tempus
Nya utmaningar kräver nya verktyg

Den svenska förskolan står inför utmaningar, med ökande barnkullar där förskolans personal förväntas utföra fler och mer avancerade uppgifter på kortare tid och med mindre utbildning. Ett sätt att möta utmaningen är genom digitala innovationer som gör det enklare med schemaläggning, rapportering och planering – det visar en rapport från Linn Eckeskog, fil dr vid Umeå universitet.

Den senaste omfattande utredningen av förskolans förutsättningar, uppdrag och utveckling genomfördes 1968–1972. Vid den tiden gick 10 procent av alla barn i förskolan; idag är motsvarande siffra 85 procent. Bland 4–5-åringar är andelen barn i förskola hela 95 procent.

 – 2020-talet blir sannolikt en period då den svenska förskolan genomgår stora förändringar, och tydligt är att den svenska förskolan kommer att behöva utvecklas och anpassas efter dessa nya villkor, säger Linn Eckeskog, fil dr i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

I rapporten Flaskhalsar och läckor – några insikter om arbetet i förskolan tittar Linn Eckeskog närmare på de organisatoriska utmaningar som förskolor står inför.

 – Att förskollärare kliver ur den ordinarie verksamhet som de är utbildade för i syfte att lägga schema i program som de inte är utbildade för är ett av de största tids- och kompetensläckage som jag ser i verksamheterna.

Digitala verktyget Tempus

I en verksamhet där arbetsbelastningen redan är hög bidrar ineffektiva system till stress, och i någon mån också till sjukskrivning och att kompetent personal lämnar förskolan. Vissa rektorer uppger att så mycket som 50 procent av deras tid läggs på schemaläggning.

 

Tempus är ett digitalt verktyg för resurshantering i förskolan. Med smarta funktioner, som planering av personal utifrån barnens närvaro, scheman och incheckning. Det underlättar och frigör tid till det som verkligen är viktigt – pedagogisk tid med barnen.

 – Ett sätt att möta utmaningarna är genom innovationer, omstruktureringar och effektiviseringar som inte sker på bekostnad av personalen, sammanfattar Linn Eckeskog.

 

OM RAPPORTEN

Linn Eckeskog är fil.dr i medie- och kommunikations­vetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Hela rapporten Flaskhalsar och läckor – några insikter om arbetet i förskolan, finns att läsa på tempusinfo.se.

Nyheter från Tempus Information
Nu blir Tempus ännu starkare

Tempus är Sveriges ledande aktör inom digitalisering i förskolan. Nu ansluter Jenny Tahvanainen som kundutvecklingsansvarig.

– Det känns otroligt spännande att bli en del av Tempus. Jag ser fram emot att resa runt och stötta våra kunder, säger hon.
– Jennys insikt inom det pedagogiska arbetet, kombinerat med en stark förståelse för digitalisering gör henne till ett starkt tillskott, säger VD Joel Hörnqvist.

Sjukskrivning i förskolan

Här är forskningssamarbetet som ska förbättra arbetsmiljön i förskolan.

Tempus tar hjälp av forskaren Fredrik Sjödin och utvecklar ett stödsystem för att fånga upp
tidiga signaler om stress på arbetsplatsen. Nya funktioner i Tempus kommer redan under
2022.

Ny kund- och säljchef

Nu blir Tempus ännu starkare.
Hella Westerberg ansluter som kund- och säljchef.

Hella kommer senast från rollen som chef för Customer Success på Unikum.
– Nu får jag chansen att visa förskolorna vilka möjligheter det finns att förenkla vardagen, säger hon.

Förskolans nya utmaningar

Ny rapport kastar ljus på tidstjuvar och stressmoment för pressad skolpersonal.

Digital schemaläggning, rapportering och planering – kan smarta verktyg skapa mer tid för undervisning och elevinteraktion? Här är forskaren Linn Eckeskogs rapport om skolans nya utmaningar.

bottom of page