top of page
Svenskt Kött i Sverige AB
Skolmaten är ditt ansvar

- bra skolmat ger bättre skolresultat

Mätta elever presterar bättre i skolan och eleverna själva tycker att bättre skolmat skulle förbättra skolan. Du som rektor behöver ta ditt ansvar för skolmaten.

Vikten av näringsrik skolmat

Redan under andra halvan av 1800-talet såg man att mätta elever presterade bättre i skolan. Sen dess har skolmaten utvecklats till den vi har idag, att alla elever enligt lag ska serveras kostnadsfri och näringsriktig skolmat. Enligt undersökningen ”Lyssna på eleverna” (2022) från Sveriges Elevkårer säger nio av tio elever att bättre skolmat förbättrar skolan. Eleverna lyfter även i undersökningen att bättre skolmat ger bättre förutsättningar för eleverna att klara av skolan och få bra betyg.

Vilken näring behöver vi?

För att få i oss den näring vi behöver ska vi äta en varierad kost där grönsaker, kolhydratrika vegetabilier och proteinrika livsmedel samsas på tallriken. Kött och inälvsmat är bland de mest näringstäta livsmedel som finns och även i små mängder bidrar de till en näringsrik måltid.

Järnbrist vanligt hos unga tjejer

Järnbrist kan göra att man blir trött och allvarlig järnbrist i unga år påverka den mentala utvecklingen. Nästan var tredje tjej i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet har tecken på järnbrist. Järn finns framför allt i kött och inälvsmat men även i vegetabilier, som linser, bönor, fullkorn och fröer. Det finns dock utmaningar med de vegetariska alternativen då järn finns i lägre mängd i vegetabilier, samtidigt som järnet i vegetabilier är svårare för kroppen att ta upp. Man behöver därför äta mycket större mängd vegetabilier för att få i sig tillräcklig mängd järn. Exempelvis kan man i en skiva blodpudding få i sig dagsbehovet av järn medan man behöver äta 750 gram spenat för att få i sig samma mängd.

Varför just svenskt kött?

I Sverige är djurproduktionen viktig för att vi ska nå flera av våra hållbarhetsmål. Svenska djurskyddslagen är en av världens mest ambitiösa, djuren är friska vilket gör att vi har lägst användning av antibiotika i EU. Svenskt kött ger ökad biologisk mångfald, öppna landskap, en levande landsbygd, arbetstillfällen och har lägre klimatpåverkan än köttet globalt. Sverige är ett avlångt land med bra förutsättningar för djurhållning i hela landet, där det inte alltid går att odla andra grödor.

Vad kan jag som rektor göra?

Servera mat som är näringsrik och som uppskattas av eleverna. Det är bara den mat som hamnar i magen som faktiskt gör nytta. Den mat som inte äts när elever går till butiken och köper snacks istället eller den mat som hamnar i soporna som matsvinn gör ingen nytta och kostar dessutom pengar. Med god och näringsrik mat får eleverna den energi som behövs för att prestera bättre i skolan.

Nyheter från Svenskt Kött i Sverige AB
Bli en bättre skola!

9 av 10 elever säger att bättre skolmat förbättrar skolan. För godare och mer näringsriktig mat ger bättre skolresultat.

Visste du att svenskt kött inte bara är ett bra val för att stärka svensk matproduktion? Det är också näringspackat så med bara lite får man i sig mycket.

Är skolmaten hållbar?

Svensk livsmedelsproduktion är viktig för att vi ska nå flera hållbarhetsmål. Många skolor väljer därför svenska råvaror och svenskt kött.

Sverige har en god djuromsorg och friska djur. Djuren äter till största delen sånt vi inte kan eller vill äta. De ger även ökad biologisk mångfald, öppna landskap och en levande landsbygd.

Gör din skola bättre!

9 av 10 elever säger att bättre skolmat förbättrar skolan, enligt undersökningen Lyssna på eleverna från Sveriges Elevkårer (2022).

Gymnasieelever svarade i Ungdomsbarometern 2020 att det viktigaste är:

1. Att maten är ätbar
2. Mer svenskt kött i skolmaten
3. Mer kött i skolan

Alltså, god mat med svenskt kött önskas.

Trötta elever? Järnbrist?

Håll koll på järnet i skolmaten. Nästan var tredje tjej i åk 8 och 2 på gymnasiet har tecken på järnbrist. Ett vanligt symtom är trötthet.

Järn finns framför allt i kött, blodmat och inälvsmat, men även i vegetabilier. Det finns dock utmaningar med att få i sig järn från de vegetariska alternativen.

Trötta elever? Järnbrist?

Håll koll på järnet i skolmaten. Nästan var tredje tjej i åk 8 och 2 på gymnasiet har tecken på järnbrist. Ett vanligt symtom är trötthet.

Järn finns framför allt i kött, blodmat och inälvsmat, men även i vegetabilier. Det finns dock utmaningar med att få i sig järn från de vegetariska alternativen.

Bli en bättre skola!

9 av 10 elever säger att bättre skolmat förbättrar skolan, enligt undersökningen ”Lyssna på eleverna” från Sveriges Elevkårer (2022).

Gymnasieelever svarade i Ungdomsbarometern 2020 att det viktigaste är:
1. Att maten är ätbar
2. Mer svenskt kött i skolmaten
3. Mer kött i skolan

Alltså, god mat med svenskt kött önskas.

bottom of page