top of page
Nytt fokusverktyg ger ökat lugn i klassrummet

60 – 80% av alla intryck som hjärnan bearbetar kommer från synen. Vad skulle hända om vi reducerar mängden onödiga synintryck som får oss att tappa fokus?

QuietFrames har testats i åk 1–9, på gymnasiet och i anpassad grundskola.

Under året har över 30 skolor utvärderat ett nytt fokusverktyg för ökad studiero – ett par brusreducerande glasögon. Med brus menas i det här fallet visuellt brus, dvs synintryck. Det handlar om glasögon som är utformade för att stänga ute synintryck och störningsmoment från omgivningen. Syftet är att minska avbrotten som gör att eleven tappar koncentrationen.

Klasserna som utvärderat produkten har haft tillgång till 5 par glasögon som de turats om att använda.

 

”Hela klassen blev lugnare” säger en klasslärare i åk 4, en upplevelse hon delar med flera specialpedagoger som varit involverade i testerna.

Eleverna säger att de blir mindre störda av sina kompisar, att ”det blir lättare att koncentrera sig” och att de ”får mer gjort”, något som också intygas av pedagoger.

Glasögonen har en avskärmning som minskar distraktioner från omgivningen

– Idén föddes när jag skulle tillbaka i arbete efter en utmattning, säger Thorunn Widö som tillsammans med Mia Skoog grundat bolaget som tagit fram verktyget. Jag var intryckskänslig och hade svårt att hålla fokus. Teorin bakom vår produkt är att om vi reducerar det visuella bruset, minskar belastningen på hjärnan och vi kan öka vår kognitiva kapacitet.Med produkten vill vi bidra till en mer tillgänglig lärmiljö. Vår förhoppning är att den ska ge mer jämlika förutsättningar för lärande, och framför allt hjälpa elever som är särskilt lättdistraherade eller intryckskänsliga till bättre studiero.

: Thorunn Widö och Mia Skoog

Nyheter från AmbiCare AB
Ses vi på SETT?

16-18 april har du chans att prova våra brusreducerande glasögon på SETT mässan i Kista

Över 90% av pedagogerna som utvärderat QuietFrames anser att de kan hjälpa elever till bättre fokus - oavsett om eleven har särskilda behov eller ej.

Nu vill jag jobba ostört

Intervju i lokaltidningen Kanalen i Österåker om skolan Robinson Valsjön som just nu utvärderar brusreducerande glasögon på lågstadiet.

Konklusioner från specialpedagogen:
✏️Smidigt att de är enkla att använda.
✏️Glasögonen kan vara extra gynnsamma för barn med NPF
✏️ Det blir markering "nu vill jag jobba ostört"

Ökat fokus i klassrummet

"Det märktes på en gång om eleven hade glasögonen på eller inte." Lärare vittnar om att elever får mer gjort under lektionstid.

Brusreducerande glasögon hjälper elever som är lättdistraherade att stänga ute intryck. Arbetsron ökar och det blir lättare att koncentrera sig.

👉 Testa kostnadsfritt

Mer fokus och arbetsro

Ta chansen och prova QuietFrames på Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg 19-20 mars.

QuietFrames brusreducerande glasögon har testats på över 500 elever på skolor runtom i Sverige. 87% av eleverna i åk 2 tycker att de kan fokusera bättre med hjälp av glasögonen!

"Det har blivit magiskt"

Reportage på SVT Nyheter Norrbotten.
Varför behövs brusreducerandet glasögon?

Specialpedagogen Helén Johansson och 7-åriga Elise som använder brusreducerande glasögon berättar för SVTs reporter hur det underlättar fokus blir lättare att hänga med.

Se inslaget 👉

Gott Nytt Fokusår!

Eftersträvar ni mer fokus och bättre arbetsro i klassrummen nästa termin? Nu finns ett nytt verktyg som reducerar visuella intryck.

Brusreducerande glasögon hjälper elever stänga ute störningsmoment från omgivningen.
"Hela klassen blev lugnare" säger en pedagog i åk 4.

👉 Läs mer om våra kostnadsfria tester.


bottom of page