top of page
Äppelsin
Ansvar för matsäkerhet
Du som skolchef eller rektor är ytterst ansvarig för att eleverna serveras säker mat. Varje år inträffar händelser där elever med matallergi behöver få akut vård efter en måltid på skolan. Ibland är skolkök orsak till matförgiftningar. Måltidsverksamheter måste planera för och vara beredda på det värsta. Enligt ansvarsprincipen ska säkra offentliga måltider även kunna serveras i kris.

I lagstiftningen finns krav på livsmedelsföretag och livsmedelsföretagare, vilket även inkluderar mathanteringen inom skolan och förskolan. Det finns många krav som ska uppfyllas, bl.a. om livsmedelssäkerhetskultur genom engagerad ledning och tillräcklig kompetens och medveten hos all personal som hanterar mat. 

Vi erbjuder utbildningar för att chefer och rektorer ska förstå sitt ansvar och sin roll för säker mat i skolan och förskolan.

Vi erbjuder utbildningar som stärker kompetensen och ökar medvetenheten hos personal som lagar, hanterar och servererar mat i skola och förskola, så att risker för matsäkerheten tas om hand på rätt och ett tillräckligt sätt.

Du som skolchef eller rektor har en betydelsefull roll att tillsätta resurser för att ta det ansvar som krävs och framför allt för att eleverna inte blir matförgiftade eller får oväntade allergiska reaktioner.

Gå igenom utbudet av digitala utbildningar för måltidsverksamhet.
Nyheter från Bergström & Hellqvist
bottom of page