top of page
Smiling woman
Rektorns ansvar!

Det är du som rektorn som leder och koordinerar det pedagogiska arbetet i skolan. Skolledare.se går igenom några av rektorns ansvarsområden som man ibland kanske tror är lärarens.

Det undervisande arbetet i en skola leds och koordineras av en rektor. Rektorn uppgift och ansvar är att verka för att utbildningen utvecklas. En rektor kan leda flera förskole- eller skolenheter, men en förskole- eller skolenhet kan bara ha en rektor.
Ledningsansvaret får inte delas mellan flera personer. Om en skola inrättar andra ledningsfunktioner får dessa funktioner inte ha en titel som kan leda till oklarheter kring vem som är rektor på skolan.

Exempel på vad som är rektorns ansvar

Rektorn bestämmer hur förskolan eller skolan ska organiseras och distribuerar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorsbeslut om förskolans eller skolans inre organisation och resursfördelning kan till exempel gälla:

  • hur elever delas in i klasser eller undervisningsgrupper, inklusive om en elev ska byta klass

  • hur personal fördelas mellan de olika grupperna

  • schemaläggning, längd på raster, hur mycket tid som avsätts till skolmåltider med mera.

Det finns också ett stort antal typiska beslut som ska fattas av rektorn:

  • beslut om ordningsregler

  • beslut om åtgärdsprogram för en elev

  • beslut om ledighet för en elev.

Rektorn har även mandat att besluta om förskolans eller skolans inre organisation och resursfördelning. I rektorns beslutsbefogenhet ingår även beslut om avstängning av en elev eller beslut om att en elev ska gå om en årskurs.

Rektorns beslut kan inte inskränkas av huvudmannen i en arbetsbeskrivning eller liknande. Rektorn har en självständig ställning genom sitt ledningsansvar och sin beslutanderätt.

Huvudmannen är dock ytterst ansvarig för att rektorn sköter skolan i enlighet med skollagen. Efter att elever, föräldrar eller andra har vänt sig till huvudmannen kan detta hända dig som rektor…(läs mer från och med den 10 november).

ANNONS

ANNONS

Läs också...
Skärmavbild 2021-08-26 kl. 09.28.08.png

Carolina Klüft 

Intervju med Carolina Klüft som skapar förändringsytor för elever.

Josephine22020.jpg

Musik i skolan

Unik svensk musiksatsning för skolan. Loud Sweden med Josephine Forsman.

_edited.jpg

En bra skolgård

Gustav har rasten, utevistelsen och skolgården som sina främsta arenor.

bottom of page