top of page

Caroline Bergh

Ordförande Sveriges Skolkuratorers Förening

Varför ska skolkuratorer arbeta främjande - och förebyggande?

Silvia Ernhagen

Generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Bemannade skolbibliotek – äntligen blir det av

Sören Levén

Senior, f d skolledare

Kvalitet i skolan – där har vi hamnat snett!
Placeholder Image

Ulla Hamilton

VD för Friskolornas riksförbund

Är det lätt att kontrollera hur kommunerna räknar ut skolpengen?
bottom of page