top of page

Det här är en gästkrönika. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolledare.se

Bemannade skolbibliotek – äntligen blir det av

I september förra året aviserade regeringen äntligen den förändring i skollagen som innebär att landets skolbibliotek ska bemannas av utbildade bibliotekarier. Det var ett efterlängtat besked som föregåtts av ett idogt arbete från bland annat Svensk biblioteksförening. Beskedet kom under min första vecka som generalsekreterare för föreningen och snabbt förstod jag vidden av det. Glädjen var stor från många håll. Nu äntligen ska alla elever få tillgång till ett skolbibliotek värt namnet. Ett rum med böcker utan bibliotekarie blir nämligen inget bibliotek, det förblir bara ett rum med böcker. Ett bibliotek med utbildade bibliotekarier skapar däremot läslust, förbättrar läsförmågan och ger bättre förutsättningar för eleverna att klara sig genom skolan.

En bibliotekarie har en bred kunskap om litteratur, informationshantering och kan hjälpa eleverna att hitta lämplig litteratur som passar både i ålder och intresse, men en bibliotekarie är också en viktig kollega till läraren i det pedagogiska arbetet. Bibliotekarien kan med sin kompetens samarbeta med lärarna och komplettera undervisningen genom att tillhandahålla relevanta material och genomföra aktiviteter och projekt. Biblioteket blir på så sätt en förlängning av klassrummet och bidrar till en mer stimulerande och varierad undervisning och det är i de skolor där skolledningen anammat detta synsätt som det fungerar som bäst.

Silvia Ernhagen

Generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Svensk biblioteksförening är en ideell, medlemsdriven organisation med ca 3 300 medlemmar; de flesta enskilda bibliotekarier, men cirka 450 är bibliotek och andra organisationer.

I år är tanken att skolorna ska förbereda sig, ställa om och anställa för att 2025 och 2026 få bibliotekarierna på plats. Regeringen har avsatt 216 miljoner för 2025 och 433 miljoner 2026 för detta, men för att satsningen ska bli en hållbar framgång krävs ett långsiktigt åtagande och vi vill se öronmärkta pengar till landets kommuner för att inte pengarna ska hamna i andra hål. Vi vet att kommunerna har det tufft ekonomiskt och många tvingas att göra svåra prioriteringen. Men öronmärkta pengar gör det möjligt för kommunerna att genomföra det de enligt förändringen i skollagen blir ålagda att göra. När den första glädjen över beskedet lagt sig så formulerades en utmaning – det saknas cirka 1 300 bibliotekarier för att kunna bemanna alla skolbibliotek. Vi har i dialog med de lärosäten som utbildar bibliotekarier funderat på hur kompetensförsörjningen skulle kunna lösas. För det första så måste en långsiktig lösning till och den görs bäst just på lärosätena. Antalet utbildningsplatser måste bli fler, vilket i sin tur innebär att det måste finnas fler lärare och forskare på utbildningarna. En satsning på både forskarplatser och utbildningsplatser är avgörande för att beslutet om bemannade skolbibliotek ska bli långsiktigt hållbar. Men det görs inte i en handvändning, så ett annat förslag är att under en period erbjuda en ettårig magisterutbildning för lärare som vill skola om sig. Med dessa två åtgärder så blir det möjligt att också realisera regeringens ambition att alla - ja alla - skolbibliotek blir bemannade med utbildade bibliotekarier under nästa och nästkommande år. Det har vi och eleverna väntat länge på!
bottom of page