top of page

Det här är en gästkrönika. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolledare.se

Är det lätt att kontrollera hur kommunerna räknar ut skolpengen?

Det påstås att friskolor överkompenseras. Det tas som en sanning trots att det inte gjorts någon verklig analys av hur det förhåller sig, förrän nu. Skolministern slår offentligt fast att friskolorna får för mycket pengar i förhållande till kommunala skolor. Hon föregriper då resultaten av den skolpengsutredning som annonserats. Bilden från våra medlemmar runt om i landet, stora som små, är den rakt motsatta.

Ulla Hamilton

VD för Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för utbildning och barnomsorg i enskild regi.

Många upplever sig vara förfördelade av kommunernas skolpengsbeslut. Därför är det viktigt att, inför den kommande utredningen, gå till botten med frågan. Är friskolorna verkligen överkompenserade? Sedan början av året har Mikaela Valtersson jobbat med att få fram information om hur 33 kommuner beräknar sin skolpeng. Det har blivit många möten och telefonsamtal. Det visar sig att tjänstemän inte kan svara rakt av hur beräkningen görs. En kommun vägrar att lämna ut information så rapporten omfattar 32 kommuner. Denna omfattande process visar att kommuner bryter mot lagen.

Skolpengsberäkningen är inte transparent, skolpengen inte likvärdig. Resultatet visar en skillnad på ca 11.000 kr/elev och år. Så mycket lägre skolpeng får en friskoleelev, efter justering för allt ifrån socioekonomisk elevsammansättning och utbudsansvaret, dvs kommunens ansvar för att kunna placera alla skolpliktiga barn och ungdomar som bor i kommunen i skola, till kommunens kostnader för planering, hemspråksundervisning, skolskjuts mm. Innan dessa justeringar är skillnaden nästan 17.000 kr/elev och år. Faktum är att kommunerna, om man fingranskar deras budgettabeller som Mikaela Valtersson har gjort, själva tagit höjd för sina extra kostnader. Pengar som ”tas bort” från skolpengsberäkningen handlar bl a om IT-lösningar, HR och löneadministration. Kostnader som bör ingå i beräkningsunderlaget. Kostnader som även friskolor har, men som de får rymma inom den lägre skolpengen.Alla elever ska behandlas likvärdigt, kommunens beräkningar ska vara transparenta. Så säger lagen men så är det inte. Det visar rapporten ”Är friskolorna överkompenserade?”, Den bekräftar Riksrevisionens tidigare kritik mot kommunernas bristande transparens i en rapport i fjol.

bottom of page