top of page
Catrine Hedlund

Catrine Hedlund, rektor på Blackebergs gymnasium hyllas för sitt ledarskap. Foto: Pelle Mårtenson

Problemlösare årets rektor

Steget från att arbeta som matematik- och fysiklärare till att bli rektor var inte långt för Catrine Hedlund. Problemlösning är en formel som driver henne som rektor på Blackebergs gymnasium. Nu får hon utmärkelsen Årets rektor på gymnasiet av Stockholms stad.

Catrine Hedlund gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning på Blackebergs gymnasium 1999. De följande 17 åren arbetade Catrine som lärare i matematik och fysik, ämnesansvarig, programchef och biträdande rektor på en gymnasieskola i Täby.

När Blackebergs gymnasium sökte en rektor för naturprogrammen kände hon att det skulle vara rätt tjänst för henne. Hon visste redan att Blackebergs gymnasium är en spännande skola som präglas av hög kompetens, nyfikenhet och ständigt lärande.

 – Det var inte ett ändamål i sig att bli rektor men jag är engagerad i arbetsmiljöfrågor och har alltid varit det, som lärare också. Kollegor har uppmuntrat mig att ta på mig nya ansvarsområden. I mitt uppdrag som rektor ska jag skapa en trygg och trivsam skola. Medarbetare som mår bra gör att eleverna mår bra, säger Catrine.

Matematiklärare + fysiklärare = problemlösande rektor

Ansvarsbiten som rektor är något som lockar Catrine som har beskrivits som en ”konservativ nytänkare” av kollegor. Blackebergs gymnasium är en anrik skola och Catrine tycker att det är viktigt att värna om skolans traditioner. Traditioner och kontinuitet skapar trygghet. Det ger en bra grund för att kunna ta nya steg.

– Jag gillar att ta ansvar för likvärdighet, inkludering, elever och medarbetares rättigheter och möjligheter och att hitta nya sätt att strukturera upp arbetet på. Det hänger kanske ihop med att jag är matematiklärare i grunden. Jag vill lösa problem.

Catrine berättar att något som utmärker Blackebergs gymnasium är att alla hjälps åt. Alla som arbetar på skolan tänker i ett ”vi” och ”vår” skola. Det är inte en enskild lärares elever eller annan lärares elever.

– Alla elever är våra elever oavsett vilken roll man har och vad man arbetar med på skolan, poängterar Catrine.

Hanterar problem tillsammans innan de blir för stora

Som rektor är Catrine engagerad i stort som smått på skolan. Hon är lyhörd för vad som skaver och inte fungerar och har samtidigt ett konsekvenstänk kring vad en förändring innebär för elever och personal. Att ha god stämning är viktigt. Hon ser till att ha utökad ledningsgrupp tillsammans med alla arbetslag.

– Jag är transparent med alla förändringar som vi måste göra. Det skapar delaktighet. Vi hanterar saker tillsammans innan problem blir för stora. Vi pratar om saker hela tiden.

Catrine vill inte ta beslut om en förändring för snabbt. Som rektor är det viktigt att ha helhetssyn och väga in olika perspektiv från verksamheten. Därför skapar hon utrymme för medarbetare att samarbeta.

För att få ihop en budget behöver det vridas och vändas på alla utgifter och bestämma vad som är viktigt att behålla. Läromedel och allt som hör till undervisning måste få kosta men i övrigt gäller det att hitta sätt att begränsa och prioritera och det görs tillsammans på skolan menar Catrine.

– Jag är dålig på att komma med överraskningar eftersom jag tycker att delaktighet i processer är så viktigt.

Motiveringen

Catrine Hedlund, Blackebergs gymnasium, tilldelas priset Årets rektor 2023.

”Catrine har uthålligt och framgångsrikt arbetat med att se över organisation och ekonomi och skapat en hållbar enhet på alla plan. Ett prioriterat område är att säkerställa psykisk hälsa för elever och personal som bland annat handlat om att minska studiestress för eleverna och känsla av sammanhang för personalen. Skolan är välfungerande med goda resultat i medarbetarenkäter över tid och personal som stannar. Skolan har många utlandssamarbeten och forskningsprojekt som kommer eleverna till gagn. Som ledare är Catrine trygg, erfaren och kommunikativ. Catrine bidrar starkt och aktivt till ett kollegialt lärande i rektorsgruppen och i organisationen.”

bottom of page