top of page

Hållbarhet i skolutrustning och skolinredning

Att välja hållbara och miljövänliga alternativ för skolutrustning och skolinredning kan minska miljöpåverkan och främja hållbarhet. I denna artikel ger vi dig tips på hur du kan undvika ftalater och andra miljögifter när du väljer utrustning till skolan.

Hållbarhet i skolutrustning och skolinredning

Hållbarhet och miljövänlighet är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av skolutrustning och skolinredning. Att välja miljövänliga alternativ kan bidra till att minska miljöpåverkan och främja hållbarhet, samtidigt som det kan spara pengar på lång sikt.

En av de vanligaste orsakerna till miljöpåverkan i skolutrustning och skolinredning är användningen av ftalater och andra miljögifter. Ftalater är kemikalier som används för att göra plast mjukare och mer flexibel. De kan orsaka hälsoproblem som hormonstörningar, reproduktionsproblem och allergiska reaktioner. För att undvika ftalater och andra miljögifter bör man välja skolutrustning och skolinredning tillverkade av miljövänliga material som är fria från skadliga kemikalier.

När man väljer skolutrustning och skolinredning bör man också ta hänsyn till dess livscykel. En produkt som är miljövänlig i sig kan fortfarande ha en negativ påverkan på miljön om den produceras och transporteras på ett sätt som genererar höga utsläpp av växthusgaser eller annan förorening. Därför bör man välja produkter som tillverkas och transporteras på ett hållbart sätt.

När det gäller möbler kan man välja stolar och bord som är tillverkade av återvunnet material eller som kan återvinnas i framtiden. Man bör också tänka på ergonomi och välja möbler som främjar elevernas hälsa och välbefinnande.

Andra alternativ för att göra skolan mer hållbar är att välja energieffektiva lampor och apparater samt att se över hur mycket energi som förbrukas i skolan. Genom att använda energisnåla produkter och se över energiförbrukningen kan man minska miljöpåverkan och spara pengar på lång sikt.


I slutändan handlar det om att ta ett helhetsperspektiv på skolmiljön och välja produkter som främjar både elevernas hälsa och välbefinnande samt miljövänlighet och hållbarhet. Genom att välja hållbara och miljövänliga alternativ kan man bidra till en mer hållbar framtid för både elever och samhället som helhet.

bottom of page