top of page
Föreläsare Tobaksbarn -Sonia Hammi och Jo sefin Airas.jpeg

Motivera elever att avstå tobak

-kostnadsfri digital föreläsning

Vill din skola ha stöd i det tobaksförebyggande arbetet? Ta del av A Non Smoking Generations digitala föreläsning - Barnarbete i ny förpackning - om hur tobaksindustrin kränker mänskliga rättigheter och hindrar global hållbar utveckling. 97 procent av tillfrågade elever har uppgett att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak.

Sedan 2013 driver A Non Smoking Generation projektet Tobaksbarn som belyser att tobaksfrågan inte bara berör individens hälsa, utan hela planetens. Projektet består huvudsakligen av en föreläsning som handlar om tobaksindustrins grova människorättsbrott, utnyttjande av barnarbete och enorma miljöpåverkan – för att stödja unga att välja bort tobaken. Föreläsningen ”Barnarbete i ny förpackning” avslöjar att både traditionella och nyare tobaksprodukter, såsom e-cigaretter och vitt snus, bidrar till samma hållbarhetsproblem. I en enkätundersökning från hösten 2020 svarade 97 procent av tillfrågade elever att föreläsningen innehåller argument för att avstå från tobak.

 

Föreläsningen är framtagen för elever i högstadiet och gymnasiet – som befinner sig i den åldersgrupp som löper störst risk att börja använda tobak. Nio av tio tobaksbrukare börjar i tonåren eller ännu tidigare.

 

Ta del av A Non Smoking Generations kostnadsfria föreläsning och tillhörande faktamaterial för att öka chansen att eleverna på din skola förblir tobaksfria.

A Non Smoking Generation

Järntorget 78

111 29 Stockholm

Tel: 08-10 93 00

Mail: info@nonsmoking.se

bottom of page