top of page

Uteliv för alla

Mitt i pandemin med mer hemarbete och ett större och lite annat behov av att röra sig i bostadsområden, i parker eller i skolor möter Utform behovet genom ett utvecklat sortiment.

-Vi måste tänka i nya banor i dessa tider, exempelvis skolans utemiljö är inte bara för idrott och lek på rasterna. Samtliga skolämnen kan dra nytta av rum utomhus och på så vis också få ut barnen i vår vackra natur. Några väderskydd är en perfekt början för utomhusundervisning under årets alla månader.

-I skogen har vi planerat och placerat våra produkter i decennier. Utmaningen vi står inför idag är att utveckla varje unik miljö så att fler kan och lockas till vistelser utomhus säger Maria på Utform.

 

Med en bred mångsidighet skapar Utform miljöer för rekreation och aktivitet i parker, frilufts- och rekreationsområden, på rastplatser och i naturreservat. Utform erbjuder även flexibla träkonstruktioner anpassade efter miljön på plats. I sortimentet finns tåliga produkter för utomhusaktiviteter såsom lekplatser, träningsredskap, sittgrupper, informationstavlor, vindskydd och grillarrangemang. Materialet är svensk lärk och ek som är lokalproducerat och formas av olika lokala snickerier. För vissa uppdrag anpassas träprodukter såsom spänger och brokonstruktioner för att öka tillgänglighet för alla i skog och mark.

I begynnelsen riktade sig Utform till större offentliga markägare där man erbjöd markägaren att skapa attraktiva rekreationsområden för att få allmänheten att ta sig ut i naturen.

Tillsammans med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, hade man gjort undersökningar som visade att det kunde göras stora besparingar inom sjukvården om man kunde få fler människor att ta sig ut i naturen. Det välmående som skapas genom att visats i naturen gör att det går att undvika ett antal hjärtinfarkter och andra sjukdomar som vårt levnadssätt idag medför. I takt med att rekreationsområden och vandringsleder skapades uppstod också behovet av nya utemiljöprodukter som gjorde att besökarna fick andra upplevelser. Skolan såg möjligheter att ta ut sina skolklasser på utflykter och därav utvecklades hinderbanor och andra upplevelser i skog och mark med mycket rörelse som grund. Peter, ansvarig för verksamheten idag tillika jägmästare, valde ut träd i skogen för den egna tillverkningen. Även parker och naturreservat började anlita Utform för att skapa ytor och miljöer för ett aktivt uteliv. Ett exempel är Värnamo kommun som har i ett samarbete med Finnvedens gymnasium byggt ett utegym på Tinas ö. Här kan fler än bara skolans elever använda utegymmet året om.

UTFORM

Tel: 0413-20 000
Epost: info@utform.se

  • Facebook

Uteliv för alla!

bottom of page