top of page
rfsu_skola_015.jpg
Undervisa i sexualitet, samtycke och relationer!

Har du koll på den nya läroplanen?

Nya skrivningar i läroplanerna innebär stora steg mot en sexualundervisning som ger eleverna kunskap och trygghet om sin kropp, sin sexualitet och sina gränser.

Sexualundervisningen ska främja elevernas hälsa och välbefinnande och stärka elevernas förmåga att göra medvetna och självständiga val. Det tydliggörs också att sexualundervisningen ska vara återkommande under hela skoltiden.

 

De nya skrivningarna ställer tydliga krav på skolor och rektorer. Är det dags för din skola att ta tag i sexualundervisningen? RFSU hjälper er gärna på vägen.

rfsu_skola_003.jpg
rfsu_skola_009.jpg

Utbildning för hela arbetslaget

Vad funkar och vad funkar inte när man pratar om sex och relationer med unga? Under en halvdagsutbildning får ni en introduktion till sexualundervisning och hur den kan integreras i olika ämnen utifrån den nya läroplanen.

 

Utgångspunkten är skolans kunskapsmål och främjande perspektiv. Vi ger er tips på hur ni kan hålla i sexualundervisning som är öppen, inkluderande och utgår från ungas tankar och funderingar.

Snacka porr, kommunikation och gränser

Hur kan man använda sexualundervisningen för att främja ömsesidighet och bra kommunikation — och motverka sexuella övergrepp?


Har ni redan kunskap om hur ni kan hålla i en öppen och inkluderande sexualundervisning så kan du tillsammans med dina kollegor fördjupa er i frågor om kommunikation, gränser och schysst sex. Vi pratar också om hur ni kan ha bra samtal om porr med era elever.

Boka en fortbildning med RFSU

Ta chansen och låt hela personalgruppen kompetensutvecklas inom frågor som rör sex och sexualitet.

bottom of page