top of page
Lärare med elever

Enklare elevhälsa

Prorenata Journal är ett webbaserat dokumentationssystem med användarvänlig utformning framtaget för att passa alla verksamheter med behov av att föra journal på ett snabbt och säkert sätt.

Arbetet med elevhälsan involverar många olika professioner och kraven är stora på både sekretess och möjlighet till samarbete. Prorenata Journal kan därför konfigureras för varje profession. Rektor, skolpsykolog, kurator och specialpedagog kan alla ha sin egen mapp där de kan lägga anteckningar med sekretess, samtidigt som det finns en gemensam elevakt för teamövergripande samarbete kring åtgärdsprogram med mera.

Ärenden och protokoll

Prorenata Journal har även ett ärendehanteringssystem helt integrerat med övrig dokumentation och med samma starka sekretesskydd. Ärendena är konfigurerbara och utbyggbara, men redan i basutförande finns fullt stöd för särskilt stöd, kränkande behandling med flera processer i enlighet med skollagen och Skolverkets anvisningar.

Utöver ärendehantering finns också stöd för protokollföring som integreras med ärendehanteringen. Föredragshållande, till exempel rektorn kan i förväg sätta upp en dagordning över ärenden som ska behandlas på ett EHT-möte. Anteckningarna som skrivs i protokollet syns automatiskt i respektive ärende och också i respektive elevakt för eleven. På så sätt undviks dubbeldokumentation.

 

Automatisk insamling med kontaktformulär

Ytterligare funktioner som underlättar för elevhälsoteamet är Prorenata Journals väl utbyggda formulärhantering. Administratörer kan bygga formulär för att stödja de egna processerna, med alltifrån enkla kryssrutor till mer komplexa, flerdelade formulär för att stödja avancerade flöden. Möjlighet finns också att ge personer utanför Prorenata Journal, som vårdnadshavare eller annan skolpersonal möjlighet att fylla i formulären på ett säkert sätt. Till exempel kan man på sitt intranät lägga ett formulär för anmälan om kränkande behandling, som sedan går direkt till en brevlåda för hantering av till exempel rektor.

Slutligen finns i Prorenata Journal stöd för säker kommunikation och planering i enlighet med GDPR och sekretess i form av säkra meddelande funktioner, bevakningar och delade kalendrar i systemet.

prn-logo.png

FUNKTIONER

 • Anteckningsmallar

 • Behörighetsstyrning

 • Bevakningar

 • Elevakt

 • Funktionsbrevlådan

 • Kalender

 • Meddelanden

 • Minnesanteckningar

 • Protokoll

 • Säkerhet enligt ISO 27000

 • Säkerhet enligt GDPR

 • Webbenkäter

 • Ärenden

bottom of page