top of page

SKOLA:

Arenaskolan

REKTOR:

Annelie Granö-Sörell

KOMMUN:

Timrå

Blir en profilskola med idrottsinriktning

Arenaskolan i Timrå kommun tar nu steget mot att bli en profilskola med fokus på idrott. Genom att erbjuda eleverna möjligheter att utveckla sina atletiska talanger, samtidigt som de får en gedigen utbildning, strävar skolan efter att främja elevernas fysiska samt mentala hälsa genom mer rörelse.

Arenaskolan

– Vi har sett ett behov och intresse från våra elever i kommunen, så det var ett glädjande besked att Arenaskolan vill satsa på detta, säger Lisbeth Eklund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Att få bidra till barnens hälsa och välmående var även en stor anledning till beslutet.

– Dagens ungdomar rör sig mindre och det vill vi motverka, vi vill se friskare barn, säger Annelie Granö-Sörell, rektor på Arenaskolan.

Optimala idrottsmöjligheter vid skolan

Arenaskolan ligger idealiskt belägen för att utöva olika idrotter. Som granne ligger hockeyarenan, en tennishall, fotbollsplaner, en friidrottsarena, den nya simhallen, en bågskyttebana och elljusspår.

– Vi har en fantastisk möjlighet att möta elevernas mångfaldiga behov och ge dem chansen att utforska olika sporter, eftersom de flesta anläggningar ligger så nära, fortsätter Annelie med.

Samverkan med idrottsföreningar är även en nyckel för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas inom sina intressen.

Nästa steg

Hösten 2024 planeras skolans idrottsprofil starta och arbetet inför lanseringen är redan igång.

– Nu i höst kommer vi att skicka ut formulär och undersöka vilka idrotter våra nuvarande och kommande elever är intresserade av. Svaren kommer vi sedan att använda som underlag för vad vi ska börja med, där målet är att successivt utveckla och erbjuda fler alternativ med tiden, säger Annelie.

Visionen och förhoppningen är att i framtiden inkludera kultur i skolans profil, med exempelvis musik, film och bild.

– Vi vill erbjuda en bred och inkluderande utbildning utifrån elevernas olika intressen och talanger, avslutar Lisbeth med.

Denna utveckling av Arenaskolan markerar en betydande satsning för att främja idrottsutövande, hjälpa eleverna att nå sin fulla potential inom idrott och samtidigt få en gedigen utbildning och bättre hälsa.

bottom of page