top of page

Så lyckas du som rektor

Du som är rektor är skolans pedagogiska ledare och du  ansvarar för att  din skola ska erbjuda en trygg studiemiljö och att undervisningen håller hög kvalitet. För att lyckas behöver du lägga fokus på tre viktiga områden.

Det ingår i ditt uppdrag som rektor att ge lärarna rätt utgångspunkter för att klara sina åtaganden på ett proffsigt sätt. Vilket medför att lärarna fortlöpande ges möjlighet att dela med sig av sitt kunnande och lära av varandra för att förbättra undervisningen. 

Som rektor och skolledare ska du urskilja verksamhetens utvecklingsbehov och fullfölja förbättringsinsatser för arbetsplatsens verksamhet. Du ska också erbjuda de anställda kompetensutveckling.  

Du som skolledare ska styra skolans organisation så att elevernas behov möts. Det betyder bland annat att lärarna undervisar i de ämnen som de faktiskt har utbildning i. Rektorns ansvar är även att säkra så att lokaler och utrustning håller den kvalitet som behövs för att personalen ska kunna bedriva en fungerande och utvecklande undervisning.

Lägg extra fokus på följande:

Följ upp resultat och led utvecklingen av undervisningen

Analysera elevernas resultat och lärarnas undervisning.

Led jämställdhetsarbetet

Få på plats ett långsiktigt jämställdhetsarbete med tydliga mål.

Rektor som pedagogisk ledare och lärares lärande

Se till att skolans rutiner och överenskommelser är tydliga för lärarna.

LI Wellbeing app 26.08.jpg
Forskningsbaserad elevhälsa

EdAider Wellbeing är ett forskningsbaserat digitalt verktyg, som hjälper skolledare, elevhälsoteam och mentorer att följa och förbättra elevernas mående med hjälp av data. Lär dig mer om hur verktyget fungerar – och om varför flera framstående skolledare redan använder det.

Junis.png
Vuxna som vet

15 procent av alla barn i Sverige påverkas negativt av en förälders drickande, men bara enstaka procent nås av samhällets stöd. Barnorganisationen Junis har Vuxna som vet, en kunskapsportal för att fler vuxna ska få kunskap och förmåga att upptäcka och stötta barn som far illa.  

Läs också...
bottom of page