top of page
Kungsbackas kommunala grundskolor

Visar på förbättringar jämfört med 2023

De preliminära betygsresultaten för elever som just slutat i Kungsbackas kommunala grundskolor visar att eleverna totalt sett har högre meritpoäng jämfört med 2023 års officiella statistik. Andelen behöriga till gymnasiet är också högre jämfört med förra året.

Visar på förbättringar jämfört med 2023

- Det är glädjande att se att våra elever lyckas väl i sina studier samt att meritvärden och andelen behöriga till gymnasiet ökar, säger Emanuel Forsell (M), ordförande nämnden för Förskola & Grundskola. Nu fortsätter vi arbetet med att göra Kungsbackas skolor ännu bättre och ge alla elever möjlighet att lyckas.

Preliminära resultat Kungsbacka kommunala skolor årskurs 9.
De preliminära resultaten är framtagna ur Förskola & Grundskolas egna system. Syftet med att ta fram uppgifterna är att rektor på varje skola och förvaltningen ska kunna påbörja arbetet med analys och uppföljning.

- Den officiella statistiken presenteras av Skolverket i slutet september och det är först när vi har denna som vi fullt ut kan analysera och göra jämförelser över åren och även nationellt, säger Magnus Fogelblad, verksamhetscontroller Förskola & Grundskola

Meritvärden, summan av en elevs 16 eller 17 bästa betyg som räknats om till siffror:

Genomsnittligt meritvärde, alla: 237,9 (236,5 för 2023).
Flickors meritpoäng: 251,4 (244,7 för 2023)
Pojkars meritpoäng: 224,4 (228,5 för 2023)
Andel behöriga till gymnasiet

Alla: 89,3% (89,1% för 2023)
Flickor; 90,8% (89,1% för 2023)
Pojkar: 87,7% (89,1% för 2023)
Siffran inom parentes är från Skolverkets officiell statistik från 2023.

bottom of page