top of page
Väsby skola

Allt fler elever på Väsby skola når gymnasiebehörighet

Väsby skola som tidigare brottats med elevfrånvaro och hög andel underkända elever ser nu att andelen elever med gymnasiebehörighet ökar kraftigt. Förbättringen sker efter en rad effektiva insatser för att få fler elever att klara skolgången.

Allt fler elever på Väsby skola når gymnasiebehörighet

Att skolanställda återkommande ringer upp och samtalar med hemmasittare, har nära kontakt med vårdnadshavare och ger ökat stöd till eleverna när de väl kommer tillbaka till skolan ̶ det är några av framgångsrecepten bakom att Väsby skola nu ser att gymnasiebehörigheten ökar.

– Det statistiken visar är resultatet av ett flerårigt målmedvetet arbete för att lösa de utmaningar vi hade för några år sedan. Vi har fortfarande en bit kvar tills vi kan vara helt nöjda, men det är tydligt att Väsby skola utvecklas åt rätt håll. Det sker tack vare ett lagarbete med engagerade medarbetare och att vi lyckas skapa en fungerande relation mellan elever och personal, säger skolans rektor Johan Segerfeldt.

Att elever blir behöriga till gymnasiet är det mest centrala i en grundskolans verksamhet. Färska siffror visar att Väsby skola går från 53 procent gymnasiebehörighet förra året till 64 procent det här läsåret.

– Det är glädjande siffror och en ökning för tredje året i rad. Vi har förhoppningar om att både meritvärdet som nu passerat över 200 och andelen elever med gymnasiebehörighet kommer att förbättras ytterligare efter sommarskolan där elever får möjlighet att höja sig, säger Johan Segerfeldt.

Bakom den positiva utvecklingen finns ett målmedvetet arbete med att få elever att komma till skolan i högre grad än tidigare. Elevernas närvaro har förbättrats markant. Till exempel har andelen elever med hög frånvaro krympt till en sjättedel av vad den var för tre år sedan.

På skolan har arbetet handlat om att få alla elever att kunna fokusera på sin utbildning med hjälp av ökad studiero och elevstödjare. Tydligare konsekvenser vid regelbrott har också spelat stor roll i sammanhanget, liksom att ha mobilförbud på skoltid och närmare kontakt med vårdnadshavare till de elever som behöver extra stöd.

Satsningarna, såsom att öka 1,5 speciallärartjänst till 7 tjänster, har dock inte skett utan extra tillskott. Väsby skola har dels fått ekonomiskt stöd från Skolverket för vissa insatser, dels utökat socioekonomiskt strukturbidrag från den politiska ledningen i Upplands Väsby kommun. Bland annat har pengarna använts till att införa ett tvålärarsystem i matematik och svenska ̶ två ämnen där elever haft störst svårigheter.

bottom of page