top of page
Ljudmiljö4 skolledare.se.jpg
Ljudmiljö skolledare.se.jpg

Akustikexpertens tips för en bättre ljudmiljö i skolan

Buller och höga ljudnivåer i skolan påverkar hälsa och välbefinnande hos både elever och personal. Men hur gör man då för att sänka ljudnivån? För att få svar bad AJ Produkter akustikexperten Joachim Schubert från Akustikverkstan om tips på hur man ljudsäkrar i skolan.

Vad är ljud? 

Enkelt uttryckt är ljud små förändringar i lufttryck, som vi uppfattar med hjälp av vår hörsel. Ljud breder ut sig som vågrörelser åt alla håll och når oss både direkt och via reflektioner i exempelvis väggar och tak. För precis som ljus reflekteras i speglar, reflekteras ljudvågorna mot hårda ytor och studsar vidare, vilket i sin tur ger lång efterklangstid. Mjuka ytor däremot absorberar delar av ljudet varje gång det passerar igenom, vilket gör att ljudnivån i rummet sänks. 

Praktiska tips för tystare klassrum 

  1. Eftersom taket utgör en så stor yta av ett rum, är ett akustiskt undertak en förutsättning för att få till ett rum med bra talkommunikation.

  2. Välj stolar med medstativ eftersom de ger lägre ljudnivå än stativ med 4 ben. Går inte det – sätt filttassar på 4-bensstolarna.  

  3. Bord kan fås med ljuddämpande skivor.  

  4. En ljudabsorbent i höjd med skrivtavlan bryter ljudreflexer från väggen och ger läraren god talarkomfort. Den bör placeras i lärarens öronhöjd och vara minst 40 mm tjock. 

  5. Att placera ljudabsorbenter på en av två motstående väggar är ett effektivt sätt att bryta ljudreflexer.  

  6. Stoppade soffor är pga. sin storlek en mycket bra ljudabsorbent, särskilt för låga frekvenser.

Ljudmiljö3 skolledare.se.jpg
Ljudmiljö2 skolledare.se.jpg
bottom of page