top of page

Mötesmall för effektiva föräldramöten

Föräldramöten spelar en avgörande roll i skolans samverkan med föräldrar och vårdnadshavare. I enlighet med den svenska skollagen är det viktigt att dessa möten är välstrukturerade, informella och ger föräldrar möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen. Skolledare.se har utvecklat en anpassad mötesmall som inte bara främjar öppen dialog och delaktighet, utan även följer de riktlinjer som fastställts i skollagen.

Mötesmall för effektiva föräldramöten

Föräldramöten är en hörnsten i en välfungerande skolverksamhet. De ger inte bara en plattform för föräldrar att få insikt i skolans verksamhet, utan möjliggör även en meningsfull samverkan mellan skolans personal och vårdnadshavare. 

Mötesmallen, som är utformad för att följa bästa praxis och legala riktlinjer, är en vägledning för att säkerställa att varje föräldramöte är en meningsfull och konstruktiv upplevelse. Den inkluderar en noggrann agendapunktlista som täcker allt från välkomnande och öppning till diskussion av aktuella frågor och planerade aktiviteter. Genom mötesmallen strävar ni efter att skapa en balans mellan informell dialog och nödvändig struktur.

En av de grundläggande principerna i mötesmallen är att främja öppenhet och inkludering. Föräldrar och vårdnadshavare uppmuntras att aktivt delta i diskussioner och ställa frågor om skolans verksamhet och inlärningsmiljö. Dessutom betonas skolans skyldighet att ta hänsyn till föräldrarnas åsikter och synpunkter i beslutsfattandet, i enlighet med den svenska skollagens krav på samverkan och medverkan.

Mötesmall för Föräldramöte 

Datum: [Datum för mötet] 

Tid: [Tid för mötet] 

Plats: [Mötesplats eller rum]


Agenda:


Välkomnande och öppning

Rektorns välkomsthälsning
Presentation av mötesdeltagare och eventuella gästerGenomgång av föregående mötesprotokoll

Sammanfattning av beslut och åtgärder från föregående möteInformation om skolans verksamhet och lärande

Presentation av skolans mål och fokusområden
Aktuell status gällande undervisning och elevernas inlärning
Skolans arbete med trygghet och studiemiljö enligt skollagenMedverkan och inflytande enligt skollagen

Information om föräldrarnas möjlighet till inflytande och medverkan
Skolans samverkan med föräldrar enligt skollagen
Föräldrarnas rätt att uttrycka åsikter och synpunkterAktuella frågor och diskussioner

Öppen diskussion om frågor och ämnen som föräldrar vill ta upp
Möjlighet att ställa frågor till rektor, lärare eller övrig personalPlanerade aktiviteter och kommande händelser

Presentation av kommande evenemang, utbildningar och projekt
Föräldrar uppmanas att delta och bidra vid olika aktiviteterÖvriga ärenden och avslutning

Övriga ärenden som behöver tas upp
Sammanfattning av diskussioner och beslut
Tack för deltagandet och avslutning av mötetNoteringar:

  • Föräldrar som önskar ta upp specifika ärenden ombeds meddela detta på förhand.

  • Mötesprotokollet kommer att sammanställas och distribueras till alla föräldrar efter mötet.

Få BookBeat i 45-dagar helt gratis!

Gör vardagen lite härligare med ljudböcker, hos BookBeat finns något för alla!

Nu kan du prova BookBeat gratis i 45 dagar och få tillgång till över 800 000 böcker direkt i mobilen eller surfplattan. Kod att ange i kassan: adt45d

Stocksholm - Mot finansiell frihet

Stocksholm är en aktierobot som hjälper dig slå börsen med en momentumstrategi.

Vår vision är att hjälpa människor mot finansiell frihet, genom att förenkla det roliga med investeringar och automatisera det svåra.

bottom of page