top of page
Semira Skolledare.jpg

Semiras ledningsgrupp

På Visättraskolan i Huddinge kommun har personalen haft all anledning att fira framgångar.

Semira Vikström, rektor, har både nominerats och tilldelats ett flertal utnämningar. Utav Skolinspektionen fick skolan, 2018, den högsta bedömningen inom samtliga områden. Tidigare var det rörigt och stökigt och ledningen hade svårt att rekrytera behöriga lärare. Skolledare.se blev nyfikna och ville veta mer.

– Min lärdom är att avsluta och vara helt färdig med det systematiska kvalitetsarbetet och stänga läsåret helt innan semestern, annars startar läsåret i stress, säger Semira. 

 

Det är rektor som lägger schemat på Visättraskolan.

-Det är enligt mig att vara pedagogisk ledare delux. Schemat är skelettet i verksamheten och grunden för att personalen ska ha de rätta förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb. Det handlar om att skapa goda förutsättningar, och resursfördela. För det behöver man känna sin verksamhet väl, och ens medarbetares önskemål och behov. Tidigare var rektor närmaste chef för all personal, så är det inte nu. Från förra hösten är hon enbart chef för ledningsgruppen. På så sätt hinner hon på riktigt se hela verksamheten, och ges möjlighet att stötta sin ledningsgrupp i att växa i sina roller. Viktigt blir som ledare att ge mandat och låta andra växa. Så har ledningsgruppen på Visättraskolan vuxit fram. Kurator blev biträdande rektor med ansvar för elevhälsan. Fritidsansvarig och biträdande rektor med pedagogiskt utvecklingsansvar har båda vuxit in i sina roller och fått utökat mandat och sitt personalansvar. En intendent finns med personalansvar för servicepersonal, och en IT-ansvarig på heltid. Ledningsgruppen är enligt Semira "veckans roligaste möte". Här skapas en helhetsbild av verksamheten och protokollet kan sedan läsas av all personal. 

 

Semira brukar tala om att alla är en viktig del i kugghjulet. Att alla roller är viktiga för att kugghjulet (skolan) ska fungera och snurra runt. Att ingen är viktigare än någon annan, utan att alla har olika roller och uppdrag. Det är rektorns ansvar att arbeta så att kugghjulet ska snurra runt dvs att arbeta för att alla medarbetare ska trivas på sin arbetsplats, och att vi gör jobbet tillsammans.

bottom of page