top of page

EXPERTTIPS FRÅN:

AJ Produkter

Tips för en bättre ljudmiljö

Buller och höga ljudnivåer i skolan påverkar hälsa och välbefinnande hos både elever och personal. Men hur gör man då för att sänka ljudnivån? För att få svar bad AJ Produkter akustikexperten Joachim Schubert från Akustikverkstan om tips på hur man ljudsäkrar i skolan.

Tips för en bättre ljudmiljö
Expertens tre tips

Tips nr 1.

Eftersom taket utgör en så stor yta av ett rum, är ett akustiskt undertak en förutsättning för att få till ett rum med bra talkommunikation.

Tips nr 2.

Välj stolar med medstativ eftersom de ger lägre ljudnivå än stativ med 4 ben. Går inte det – sätt filttassar på 4-bensstolarna.

Tips nr 3.

Stoppade soffor är pga. sin storlek en mycket bra ljudabsorbent, särskilt för låga frekvenser.

bottom of page