top of page

EXPERTTIPS FRÅN:

Skolledare.se

Så minskar du elevernas stress

Stress och oro är vanliga problem hos elever, och det är viktigt att skolor tar itu med dessa problem för att skapa en trygg och hälsosam lärmiljö. Det finns många övningar och strategier som skolor kan använda sig av för att minska stressen och oron hos eleverna.

Så minskar du elevernas stress
Expertens tre tips

Tips nr 1.

Att lära sig att andas på rätt sätt kan hjälpa eleverna att slappna av och minska stressen. Skolor kan ta med enkla andningsövningar i undervisningen eller erbjuda andningsövningar i form av en kort session under skoldagen.

Tips nr 2.

Fysisk aktivitet kan bidra till att minska stressen hos eleverna. Skolor kan erbjuda lektioner i olika sporter eller organiserade utomhusaktiviteter under skoldagen.

Tips nr 3.

Kreativitet kan vara ett bra utlopp för oro och stress. Skolor kan anordna extra konst- eller musiklektioner eller erbjuda tid för eleverna att arbeta på sina egna projekt.

bottom of page