top of page

Minska elevernas oro och stress

Stress och oro är vanliga problem hos elever, och det är viktigt att skolor tar itu med dessa problem för att skapa en trygg och hälsosam lärmiljö. Det finns många övningar och strategier som skolor kan använda sig av för att minska stressen och oron hos eleverna. Här följer några exempel på övningar som kan passa in i skolans schema:

Andningsövningar

Att lära sig att andas på rätt sätt kan hjälpa eleverna att slappna av och minska stressen. Skolor kan ta med enkla andningsövningar i undervisningen eller erbjuda andningsövningar i form av en kort session under skoldagen.


Yoga

Yoga kan hjälpa eleverna att öka medvetenheten om sina kroppar och sina känslor, vilket kan bidra till att minska stress och oro. Skolor kan anordna yogaklasser antingen i skolans lokaler eller online.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet kan bidra till att minska stressen hos eleverna. Skolor kan erbjuda lektioner i olika sporter eller organiserade utomhusaktiviteter under skoldagen.


Kreativa övningar

Kreativitet kan vara ett bra utlopp för oro och stress. Skolor kan anordna extra konst- eller musiklektioner eller erbjuda tid för eleverna att arbeta på sina egna projekt.

För att följa upp och mäta effekten av arbetet för att minska stressen kan skolor använda sig av olika metoder. En möjlighet är att genomföra en enkätundersökning för att ta reda på elevernas upplevelse av stress och oro innan och efter att skolan har infört olika övningar och strategier. Skolor kan också använda sig av fokusgrupper för att diskutera elevernas upplevelser och behov. Det är också viktigt att involvera föräldrarna och personalen i skolan för att skapa en helhetssyn på arbetet för att minska stressen. Genom att arbeta tillsammans kan skolor skapa en trygg och hälsosam läromiljö för eleverna.

bottom of page