top of page

EXPERTTIPS FRÅN:

Skolledare.se

Framgångsrik fjärrundervisning

Som skolledare är det viktigt att var beredd att leda och planera för en framgångsrik fjärrundervisning.
Här kommer tre tips för en lyckad fjärrundervisning.

Framgångsrik fjärrundervisning
Expertens tre tips

Tips nr 1.

Innan du startar en fjärrundervisning, är det viktigt att du fastställer mål och syften för undervisningen. Vad vill du att eleverna ska lära sig och vad är det som ska åstadkommas genom fjärrundervisningen? Var beredd på tekniska utmaningar Fjärrundervisning ställer krav på en bra teknisk infrastruktur och tekniska färdigheter hos lärare och elever. Se till att du har de tekniska resurserna som behövs för att säkerställa en smidig fjärrundervisning

Tips nr 2.

Se till att du skapar en stödjande miljö för eleverna. Ge dem stöd och hjälp när de behöver det och se till att de har de verktyg och resurser som de behöver för att klara sig.

Tips nr 3.

Lärarledarskap är avgörande för framgångsrik fjärrundervisning. Se till att lärarna har den kunskap, erfarenhet och stöd som de behöver för att leda fjärrundervisningen framgångsrikt.

bottom of page