top of page

EXPERTTIPS FRÅN:

Stiftelsen Tryggare Sverige

Arbeta brottspreventivt i skolan

Stiftelsen Tryggare Sverige har Sveriges ledande kriminologer i brottspreventivt arbete i skolan. Här är deras tips hur man kan systematisera skolors brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Tipsen kommer från det kostnadsfria verktyget Tryggare Skola (se länk).

Arbeta brottspreventivt i skolan
Expertens tre tips

Tips nr 1.

Första fasen utifrån Tryggare Skolas modell är planering. I denna fas ska man utse samordnare, forma arbetsgrupp, ha uppstartsmöte och genomföra kompetensutveckling.

Tips nr 2.

Fas 2 är kartläggning. Här genomför man fokusgruppsintervjuer, elevdialoger, samlar statistik, genomför trygghetsbesiktning och går igenom styrdokument.

Tips nr 3.

Fas 3 och 4 handlar om analys och implementering. I dessa steg genomför man bl.a. orsaksanalys, identifierar åtgärder, följer upp resultat, implementerar åtgärder och följer upp och återkopplar.

I verktyget Tryggare Skola (länk) kan du läsa mer utförligt om alla faser. Det går att genomföra processen på egen hand eller med Tryggare Sverige.

bottom of page