Goda exempel

Ulrika Nimstrand.png

VD

Nackademin

Astrid Westfeldt Corneman

Rekordmånga utbildningar

Nackademin får bedriva rekordmånga yrkeshögskoleutbildningar.

Bland dessa finns de tre nya utbildningarna Data Engineer, Phytonutvecklare inom AI samt Programutvecklare Java på distans. Det är yrkesroller inom IT där man ser störst efterfrågan på kompetens. Dessutom uppgår nu antalet sammanlagda utbildningar till 35 st, vilket är en rekordsiffra för Nackademin.

Yrkeshögskolan har sett en stark uppåtgående trend de senaste åren, inte minst under pandemin då många har valt att skola om sig. Som ett resultat av detta har konkurrensen varit hård bland ansökningar av både nya och pågående utbildningar. Myndigheten för yrkeshögskolan har därför prioriterat digitalisering inom området data/IT, där behovet på arbetsmarknaden är störst.
Av samtliga planerade utbildningsstarter har Nackademin tilldelats start av 11 utbildningar inför hösten 2022. Det innebär en total beviljandegrad på hela 65% och att antalet sammanlagda utbildningar nu uppgår till 35 st.

- Vi tackar för det fortsatta förtroendet att få bedriva en utbildningsform som så framgångsrikt kompetensförsörjer Sverige. Vi är väldigt glada och stolta över att nu få erbjuda blivande studenter ett större utbud av kvalitativa yrkeshögskoleutbildningar som leder till jobb, säger Astrid Westfeldt Corneman, VD på Nackademin.

Ulrika Nimstrand.png

Rektor

Hjulsta grundskola, Stockholms Stad

Bassem Jerbi

Ta steget -på en ny skola!

Som person drivs jag av dagliga utmaningar.

Att jag valde att arbeta på Hjulsta grundskola beror på att jag tycker att alla barn i Stockholms Stad förtjänar en likvärdig utbildning av hög kvalité, inte minst på en
skola som Hjulsta grundskola, där de socioekonomiska utmaningarna är
stora.

Skynda långsamt när du kommer ny till en skola och gå inte in i allt för stora förändringar direkt. Lär känna din organisation, lokalisera utvecklingsområden och sakta börja så frön, innan beslut tas. På så sätt hinner medarbetarna smälta och
bearbeta kommande förändringar.
Jag har alltid höga förväntningar på min personal och tillämpar frihet under ansvar. Utnyttjas denna tillit från medarbetarens sida, blir jag inte lika trevlig som ledare, då jag anser att man även sviker eleverna när man sviker tilliten. Som skolledare arbetar man nästan dygnet runt då man har ett väldigt stort ansvar för många människor, lokaler och arbetsmiljön. Innan man tar på sig ett rektorsuppdrag är det viktigt att prata igenom det noga med sin familj eller sin partner, mitt fotbollsintresse är min ventil.

Ulrika Nimstrand.png

Barn- och utbildningschef

Vaggeryd

Per-Erik Lorentzon

Förbättrar skolresultaten

Den senaste statistiken visar en positiv och ihållande trend för niorna i Vaggeryds kommun.

– Det är ett gediget arbete hos elever, lärare och rektorer i hela organisationen som ligger bakom uppgången. Vi har haft ett stort fokus på eleverna och följt deras utveckling på ett bra sätt. Att rätt åtgärder sätts in i rätt tid har varit avgörande för att få så många som möjligt att nå målen, säger Per-Erik Lorentzon, Skolchef i Vaggeryds kommun

Andelen som uppnår godkända betyg i alla ämnen har sedan 2017 ökat 16 procentenheter och ligger nu klart över rikssnittet.

– Det är glädjande att vårt tydliga och fokuserade systematiska kvalitetsarbete gett resultat konstaterar Per-Erik Lorentzon.

Även andelen elever som blir behöriga till gymnasiet har haft en positiv utveckling sedan 2017 och har ökat med 18 procentenheter.

Att eleverna är redo för sitt nästa steg och blir behöriga till nationella gymnasieprogram har varit ett viktigt fokus. För att uppnå detta följer förvaltning och skola varje termin även upp hur eleverna i årskurs 6, 7 och 8 ligger till betygsmässigt.

Ulrika Nimstrand.png

Skolledare

Nyköpings högstadium

Reino Dahl

Vårda medarbetarna och delaktigheten

Personalen ska vara välinformerade och delaktiga. Där man bör vara delaktig ska man också få vara det.

Med lång erfarenhet som rektor anser han att skolledarens uppgift är att kunna vaska fram de bra idéerna. Vi har gott om duktig personal som vill vara med och påverka.
-Undvik ledningsgrupper som toppstyr. Då tappar folk sugen. Det är också viktigt med tydlighet. Att vara tydlig med vad som sker och varför.

– Det finns jätteduktiga lärare som blir skolledare och ibland glömmer de att få med sig övriga på tåget. ”Man vet lite hur det ska vara..” och sedan släpps inte andra in, då blir det ofta konflikter. Om tydlighet och delaktighet finns i organisationen blir det mer attraktivt att vara kvar på en skola. De flesta vill ha tydlighet eftersom uppdraget i sig inte är det. Skolledarens förmåga att delegera och lita på folk är också viktig, inte minst för sin egen skull, annars tar man på sig för mycket.

Ulrika Nimstrand.png

Rektor

Växthusets skola

Lotta Tham

Lära ute blev bättre

Hur hanteringen av ett problem fick ett bättre resultat än innan.

Vi hade under hösten påbörjat ett samarbete med Uppsala Naturskola och i samband med Coronapandemin kom vi att nyttja våra grönområden utanför skolan mer för att undvika trängsel och för att ”Lära in ute”. I kombination med att vi även fokuserar på språkstödjande arbetssätt och kooperativt lärande, som innebär starka strukturer, fick våra elever i åk 3 en helt annan förståelse för matematik, svenska och engelska.

De fick öva förmågorna genom att vara ute och bygga, göra, smaka, lukta, och lära sig genom sina sinnen. Under förra året nådde 54% av våra elever godkänt i matematik och i år ökade andelen godkända elever till 80%. /Lotta Tham
Rektor, Växthusets skola
Uppsala

Ulrika Nimstrand.png

Rektor

Bromma

Ulrika Nimstrand

Tillbaka efter sommaren

Hallå där Ulrika Nimstrand, rektor i Bromma i Stockholm. Välkommen tillbaka till jobbet.

Vad blir viktigt för dig när personalen återvänder nu i augusti?

– Att välkomna all ny personal och att se till att skapa en vi-känsla. Lyfta de ökade elevresultaten från våren och lyfta fram hur alla lärare och övrig personal slet trots att många på andra arbetade hemifrån. Klarade vi våren, kommer vi att klara det mesta tänker jag.

Hur agerar du som skolledare när eleverna kommer?

– Jag brukar alltid samla alla elever utomhus vid vår nybyggda scen där vi har ett kort program som innebär att vi välkomnar alla elever presenterar oss själva och sjunger några sånger. Där finns också skyltar som visar årskurserna så att ingen elev känner sig vilse eller utanför. På skolgården ger vi vidare instruktioner var eleverna kommer att samlas igen.

Har du något knep som du vill dela med dig av?

– För mig som skolledare är det viktigt att vara en synlig. Jag eller någon annan i ledningen står varje dag vid huvudentrén och välkomnar alla elever och även personal. Jag försöker att gå runt i hela huset tre gånger i veckan för att skapa möten med elever och personal.