top of page
Ishockeyspelare
Bra betyg för förskolorna i Halmstad

Vårdnadshavare i Halmstad är mycket nöjda med sitt barns förskola visar en undersökning som Halmstads kommun har gjort. 96 % av vårdnadshavarna upplever att barnen är trygga i förskolan och 95 % anser att personalen ger ett gott bemötande.

Bemötande är en viktig del av förskolans uppdrag, därför är dessa höga värden en viktig bekräftelse på förskolans arbete, säger Kent Roslund.

Vartannat år skickar barn- och ungdomsförvaltningen skickat ut en enkätundersökning där 2 270 vårdnadshavare har tyckt till om kvaliteten i förskola och pedagogisk omsorg i kommunala och fristående verksamheter

96 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn känner sig trygg och trivs på förskolan. 2021 då enkätundersökningen genomfördes senast upplevde 95 % av vårdnadshavarna att deras barn trivdes och var trygga på förskolan.

SKOLA:

Barn- och ungdomsförvaltningen

REKTOR:

Ishockeyspelare
Fler utbildningar på Campus

Snart startar Teknikhögskolan sin första YH-utbildning och rekryteringen är i full gång för Yrkeslärarprogrammet via Umeå universitet. Båda utbildningarna på Campus Skellefteå.

Samarbete med kommuner som har behov av kompetensförsörjning är en modell som man tror på.

Umeå universitet har en överenskommelse med Skellefteå kommun om att samarbeta kring strategisk kompetensförsörjning. Yrkeslärarprogrammet vid Umeå universitet som nu erbjuds på Campus Skellefteå med utbildningsstart redan våren 2023 är ett steg i det ledet.
Svenskt Näringsliv konstaterar att Sverige måste dubblera rekryteringen av yrkeslärare fram till år 2030 och nu har Skellefteå kommun, ValiWeb och Umeå universitet ett samarbete inom behörighetsprövningen.
- I Sverige är behovet 17 000 nya yrkeslärare fram till 2021 vilket innebär att antalet studerande skulle behöva mer än fördubblas”, säger Gunnar Sundström, Enhetschef ValiWeb, Skellefteå kommun.

SKOLA:

Umeå universitet

REKTOR:

Hans Adolfsson

Ishockeyspelare
Sveriges bästa skolrestaurang

Skolmatsguiden White Guide Junior tilldelar Brinkskolan i Täby priset ”Årets skolrestaurang”. Måltidsverksamheten drivs av Sodexo med köksmästare Michael Oscarsson i spetsen.

Måltiden som helhet fick 95 av 100 möjliga poäng och själva maten fick 19 av 20 möjliga poäng.

Sedan 2013 besöker White Guide Junior varje år hundratals skolor i jakten på den offentliga gastronomins förebilder.

Måltiderna på Brinkskolan beskriver juryn som de bästa de ätit i White Guide Juniors tioåriga historia, och att ”Sodexo har orkestrerat denna näst in till perfekta upplevelse och skolan, med rektorn Magnus Johansson i spetsen, är med på noterna – men det är köksmästaren Michael Oskarsson som spelar förstafiolen, flankerad av ett gäng vassa kollegor som inte bara tillåts, utan verkligen uppmuntras, att ta plats”.

- Vi fick oerhört fina ord och det var en obeskrivlig glädje när vinnaren ropades upp. Skolorna i Täby håller en hög nivå på själva matlagningen och har en fin dialog med både elever och skolledning. Det finns ett påtagligt engagemang hos hela köksteamet som är grunden till priset, säger Karin Vierma, affärsområdeschef Sodexo AB.

SKOLA:

Brinkskolan

REKTOR:

Magnus Johansson

Ishockeyspelare
Projekt om digitalisering

Kumlaby skola har sökt medel inför ett projekt om digitalisering och nu har detta blivit beviljat.

Lärare blir coacher till elever när det gäller hantering av digitalisering.

Projektet, med titeln Färdigheter för att hantera den digitala eran, har beviljats 8 518 euro av Erasmus+ och projektet finansieras med Europeiska unionens medel.
Projektets huvudmål är att både lärare och elever ska ha förmågan att använda digitala verktyg på ett bättre och mer effektivt sätt.

Projektet kommer att pågå från höstterminen 2022 och till slutet av höstterminen 2023. Två lärare från Kumlaby skola kommer under höstterminen 2022 att delta i en internationell kurs om digitalisering i Florence och fyra lärare kommer att vid två tillfällen besöka två EU-länder för att observera hur de arbetar med digitalisering inom skolan.

SKOLA:

Kumlaby skola

REKTOR:

Anders Carlsson

Ishockeyspelare
Grattis Nobelgymnasiet

Nobelgymnasiet i Karlstad kan nu kalla sig för Motorbranschcollege. En sådan certifiering innebär en kvalitetsstämpel som visar att den fordonstekniska utbildningen uppfyller branschens kvalitetskrav.

Vi är väldigt stolta över att ha certifierats till Motorbranschcollege.

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov, såväl på kort som på lång sikt. Det är därför viktigt att gymnasieskolornas fordonstekniska utbildning attraherar fler elever, vilket certifieringen som Motorbranschcollege kan bidra till.

– Vi är väldigt stolta över att ha certifierats till Motorbranschcollege. Det är viktigt att kunna erbjuda högsta kvalitet på vår fordonstekniska utbildning till våra elever. Vi har nöjda elever på de fordonstekniska programmen och lärarna får en bra kompetensutveckling. Eleverna får också ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande. Det är några av de områden som vi har utvecklat genom vårt goda samarbete med motorbranschens företag, säger Jonny Lindström, rektor på Fordons- och transportprogrammet på Nobelgymnasiet.

SKOLA:

Nobelgymnasie

REKTOR:

Jonny Lindström

Ishockeyspelare
Padel och hockey på schemat

Hulebäcksgymnasiet stärker sin idrottsprofil genom möjligheten att träna padel och ishockey på skoltid.

Satsningen underlättar kombinationen av gymnasieutbildning och ishockeyträning,

Ett fördjupat samarbete med IF Mölndal hockey gör att vi redan nu, under höstterminen 2022, kan anordna hockeyträning på skoltid inom det individuella valet och kurserna Idrott och hälsa - specialisering 1 och 2. Kurserna sker inom ramen för Svenska hockeyförbundets rekommenderade lokala ishockeyprofil, LIP.

— Satsningen riktar sig till hockeyspelande ungdomar i göteborgsområdet och underlättar kombinationen av gymnasieutbildning och ishockeyträning, säger Mikael Svensson, rektor och ansvarig.

Förutom satsningen på ishockey planerar Hulebäcksgymnasiet att läsåret 2023-2024 anordna nationell idrottsutbildning, NIU, i padel.

— Det är en förmån att öppna våra dörrar för den växande padeleliten. Vi vet att det finns många duktiga ungdomar som längtat efter att en skola i göteborgsregionen ska starta NIU i padel, säger Mikael Svensson.

SKOLA:

Hulebäcksgymnasiet

REKTOR:

Mikael Svensson

bottom of page