top of page
teacher-3765909_1280.jpg

Stärk dina elevers digitala kompetens

Barn och unga är snabba och duktiga på att använda ny teknik som appar och internettjänster, men det är vi vuxna som behöver hjälpa dem utveckla förmågan att vara källkritiska, kunna bedöma risker och förstå konsekvenser.

Initiativet som stärker kunskap inom cybersäkerhet i skolan och väcker intresse för teknik och IT 

Cybersecurity Academy är ett projekt inom IT-säkerhet som erbjuder utbildning i nätsäkerhet för elever och lärare. Syftet med projektet är att sprida kunskap om ett ansvarsfullt användande av internet och stärka elevers digitala kompetens.

Initiativet tillhandahåller flera olika kostnadsfria utbildningsmaterial som kompletterar varandra och kan även användas fristående. Materialet är

  • anpassat efter Lgr22

  • konstruerat så att läraren själv ska kunna arbeta med IT-frågor i klassrummet oavsett egen IT-kompetens

  • kopplat till flera olika ämnen såsom teknik, SO, NO, matematik, svenska, engelska samt områden som digital kompetens, presentationsteknik och källkritik.

Föreläsning

Kostnadsfri föreläsning med IT-experter från kända operatörer inom branschen som dagligen arbetar med IT-säkerhetsfrågor. Föreläsningen erbjuds digitalt eller fysiskt på plats. Den tar ungefär en timme och täcker ämnen som personlig integritet, digitala spår, säkra lösenord och cyberhot mot samhället. Vi erbjuder också föreläsningar på engelska för äldre elever.

Moduler föreläsning.png
Digitala lektioner.png

Digital lektionsserie

Via den kostnadsfria läroplattformen SkillsBuild får högstadie- och gymnasieskolor tillgång till fem digitala lektioner som ger eleverna en gedigen utbildning i IT-säkerhet. Vi jobbar med informationstexter, filmer, diskussionsfrågor, grupparbeten, quiz och skrivuppgifter. 

Lärarhandledning MS.png
Lärarhandledning HS.png

Undervisningsmaterial för mellanstadiet och högstadiet

En tryckt lärarhandledning med arbetsblad som innehåller material där digitaliseringsfrågor kopplas till det globala målet #11 Hållbara städer och samhällen. Upplägget går ut på att eleverna får skapa egna framtidsvisioner om framtidens smarta, hållbara städer och samhällen.

Ett undervisningsmaterial för lågstadiet kommer lanseras i slutet av året.

CSA standard svart.png

Cybersecurity Academy är ett gemensamt initiativ av den ideella organisationen Unga Forskare och IBM samt andra företag i teknikbranschen. Projektet är kostnadsfritt för skolor tack vare finansiering av IBM, partnerföretagens bidrag och projektmedel från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

 

Cybersäkerhet berör alla och projektet ämnar därför att nå ut till elever och lärare i skolor i hela Sverige. Sedan starten 2019 har projektet genom föreläsningar och undervisningsmaterialet nått ut till över 390 000 elever i 5 000 skolor.  

bottom of page