top of page

Rekrytering av personal till skolan

Deltagare som slutfört alla steg i programmet kommer få ett emblem.

Om

Rekrytering av kompetent och engagerad personal är avgörande för att upprätthålla en skolas framgång och utveckling. Detta kurspaket syftar till att förse skolledare med nödvändig insikt och verktyg för att framgångsrikt navigera i rekryteringsprocessen. Kursen täcker områden som identifiering av rekryteringsbehov, utformning av effektiva jobbannonser, genomförande av intervjuer, utvärdering av kandidater och skapande av en inkluderande arbetskultur. Varje lektion ger en fördjupad titt på en aspekt av rekryteringsprocessen, komplett med praktiska steg och strategier.

Översikt

bottom of page