top of page

Krisberedskap för skolan

Deltagare som slutfört alla steg i programmet kommer få ett emblem.

Om

I en tid präglad av osäkerhet och oförutsägbarhet är det avgörande för skolledare att vara väl förberedda på att hantera olika typer av kriser. Krisberedskap för skolan är en kurs designad för att utrusta skolledare med den kunskap och de verktyg som krävs för att navigera genom oväntade händelser och säkerställa en trygg och stödjande lärmiljö. Kursen tar upp centrala koncept inom krisberedskap och erbjuder en djupgående titt på riskbedömning, krisplanering, kommunikation, krisrespons och återhämtning. Varje lektion innehåller en innehållsrik diskussion kring specifika ämnen, följt av en quiz som syftar till att befästa och testa den kunskap som förvärvats. Genom att delta i denna kurs kommer skolledare att vara bättre förberedda för att möta de utmaningar som kan uppstå och bidra till att skapa en säkrare och mer resilient skolmiljö för alla inblandade.

Översikt

Redan deltagare? Logga in

bottom of page