top of page
Bergshamraskolan

Bergshamraskolan får en akademisk profil

Bergshamraskolans högstadium får en akademisk inriktning med tydlig koppling till matematik och naturvetenskap. Det beslutade skolnämnden i Solna stad. Kommunstyrelsen har även beslutat att renovera delar av Bergshamraskolan inför återöppnandet av högstadiet som sker till hösten 2025.

Bergshamraskolan får en akademisk profil

I februari beslutade skolnämnden att Bergshamraskolans högstadium ska öppna igen nästa höst. Samtidigt fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att skapa en plan för skolans inriktning.

– Bergshamraskolans högstadium ska präglas av kunskap, trygghet och bra förutsättningar för fortsatt lärande. Nu har vi beslutat om en inriktning för högstadiet som är i linje med våra ambitioner om en kunskapsskola i framkant, säger Eva Eriksson, skolnämndens ordförande.

Akademisk profil för skolans högstadium
Under våren har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört dialoger och enkätundersökningar med elever, vårdnadshavare och andra intressenter i Bergshamra. Förvaltningen har kunnat fastställa flera faktorer som elever, vårdnadshavare och andra intressenter upplever som viktiga. Skolnämnden har därför beslutat om följande inriktning för Bergshamraskolans högstadium:

En tydlig akademisk profil genom ett nära samarbete med närliggande universitet och högskolor.
Möjlighet för skolans elever att utanför timplanebundna lektioner kunna fördjupa sig i ämnen med tydlig koppling till akademin, såsom matematik, naturvetenskap samt idrott och hälsa.
Ett nära samarbete med det lokala föreningslivet för att möjliggöra fritidsaktiviteter i anslutning till skoldagen.

bottom of page