top of page
Högskolan Kristianstad

Antalet sökande till Högskolan Kristianstad ökar

Antalet sökande till Högskolan Kristianstad ökar. Det visar siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR) inför höstterminen 2024. Även antalet studenter som väljer Högskolan Kristianstad som förstaval ökar. Alltjämt är högskolan en av landets mest sökta.

Antalet sökande till Högskolan Kristianstad ökar

Sammanlagt har 30 883 personer sökt till högskolans kurser och program inför höstterminen 2024. En ökning med 3 procent. Även de som valt Högskolan Kristianstad som sitt högst prioriterade val ökar med 6 procent jämfört med fjolåret. En tydligare ökning av sökande syns till både programmen vid högskolan (+8%) och de campusförlagda utbildningarna (+9%).

– Det är naturligtvis glädjande att ansökningarna ökar så tydligt till både programmen och de campusförlagda utbildningarna generellt, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad. Den övergripande ökningen är också positiv, även om den inte är lika påtaglig.

Bland de program som sticker ut procentuellt i positiv bemärkelse och där de sökande har valt högskolan som sitt högst prioriterade alternativ märks Biomedicinska analytikerprogrammet, Speciallärarprogrammen, Magisterprogram i datavetenskap ochGastronomiprogrammet.

– Högskolan Kristianstad bedriver en bred kompetensförsörjning inom skola, vård och näringsliv, exempelvis IT. Det vill säga mot en arbetsmarknad där vi vet att det finns en stor efterfrågan. Universitetskanslersämbetets senaste undersökning visar att 9 av 10 av våra studenter har jobb ett år efter examen.

bottom of page