top of page
Rudbecksgymnasiet & Virginska gymnasiet

96 nya gymnasieplatser

För andra året i rad utökar Örebro kommun antalet platser på två kommunala gymnasieskolor. I och med ett högt söktryck kommer 32 nya platser till vardera Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet på Rudbecksgymnasiet, samt 32 nya platser till Ekonomiprogrammet på Virginska gymnasiet. Totalt blir det 96 nya platser.

96 nya gymnasieplatser

Även i år har det varit ett högt söktryck till Örebro kommuns gymnasieskolor. En betydande del i denna positiva utveckling är hög kvalitet på gymnasieprogrammen och goda resultat. Detta har lockat elever från hela länet och Örebro kommun har därför valt att öka antalet platser för att besvara den ökade efterfrågan som finns.

Fler platser till både Rudbecksgymnasiet och Virginska gymnasiet.
Det är högt söktryck på alla kommunens gymnasieskolor men likt förra året sticker programmen på Rudbecksgymnasiet och Virginska gymnasiet ut lite extra. Rudbecksgymnasiet får där med 64 nya platser, 32 till Ekonomiprogrammet och 32 till Samhällsvetenskapsprogrammet . Virginska gymnasiet får 32 nya platser till sitt ekonomiprogram. Örebro kommun har på två år kunnat utöka dessa skolors program med sammanlagt 160 nya platser.

–Det är glädjande att vi ser ett så högt söktryck till våra skolor och att vi kan möta detta genom att göra en utökning med 96 platser i år, säger Tina Ottosson, verksamhetschef Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, Örebro kommun.

–Det är väldigt glädjande att såpass många elever söker sig till våra skolor och att vi har möjlighet att utöka för att möta det. Det är ett kvitto på det hårda och kompetenta arbete som våra rektorer och lärare gör, säger Christopher Hedbom Rydaeus (M), ordförande Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

bottom of page