top of page
ATM knappsats

Så höjer du din lön i höst

Känner du att det är dags för en löneförhöjning? 
Troligtvis har du helt rätt i din tanke. 

Här kommer tre steg för mer pengar på lönespecifikationen.

Få koll på läget

Med hjälp av lönestatistik kan du skaffa dig en klar bild över inkomsterna inom branschen och vad en person med liknande arbetsuppgifter som dina tjänar.
En Skolledare i Sverige tjänar i snitt 62 700 kr i månadslön.

Medellönen för en rektor är 52 300kr per månad.

Gör du mer än vad som krävs

Kanske har du tagit på dig arbetsuppgifter som inte hör till din arbetsbeskrivning. I så fall har du goda argument för en löneökning.

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Skolledare på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande pedagogiska verksamheten inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning, i samråd med högsta chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Det är rektorn beslutar hur förskolan eller skolan ska organiseras och fördelar resurser efter barnens eller elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorsbeslut om förskolans eller skolans organisation och resurser gäller till exempel:

  • hur barn eller elever delas in i barngrupper, klasser eller undervisningsgrupper, inklusive om en elev ska byta klass

  • hur personal fördelas mellan barn- eller elevgrupper

  • schemaläggning, längd på raster, hur mycket tid som avsätts till skolmåltider med mera.

Rektorn kan fatta sådana beslut både mellan terminer och under pågående termin.

Det finns även många andra beslut som ska fattas av rektorn, till exempel:

  • beslut om ordningsregler

  • beslut om åtgärdsprogram för en elev

  • beslut om ledighet för en elev.

Var inte blyg - lyft dig själv.

Skapa dig en tydlig bild av vad du gjort arbetsmässigt under året och hur du har presterat. Skriv ner tydliga exempel på hur du uppfyllt och kanske till och med överträffat dina mål och arbetsuppgifter.

Ta inte för givet att din chef ser allt du gör. Gå igenom dina arbetsuppgifter och lyft dina prestationer och din skolas utveckling. Du har gjort dig förtjänt av ett lönelyft.

Läs också...
skol

Höstens bästa lektionsmaterial

Här hittar du bra och intressanta ämnen för höstens lektioner.

Christian i korridoren.jpeg

Drömmar och kollektivt lärande

Tänk dig en gymnasieskola mitt i ett utvecklat centrum nära elevernas verklighet.

Kollegor som arbetar på kontoret

Nytt jobb

Se vilka skolor som har tagit in nya rektorer och skolledare. 

Skärmavbild 2021-08-26 kl. 09.28.08.png

Carolina Klüft 

Intervju med Carolina Klüft som skapar förändringsytor för elever.

Josephine22020.jpg

Musik i skolan

Unik svensk musiksatsning för skolan. Loud Sweden med Josephine Forsman.

Michael Lindquist.JPG

Hallå där...

Beskriven av andra som ett socialt geni som driver igenom projekt genom samarbete.

_edited.jpg

En bra skolgård

Gustav har rasten, utevistelsen och skolgården som sina främsta arenor.

bottom of page