top of page
Så får du elever att läsa mer

Att läsa är viktigt för att bygga upp sitt ordförråd och förståelse för språket, dessutom har läsning visats förbättra skrivförmågan. Läs tipsen för att få dina elever att intressera sig för läsning!

Njuter av en läsning

Därför är det bra att läsa

Det finns många olika fördelar med att läsa. Det är ett av de mest effektiva sätten att förvärva ny kunskap, till exempel om man pluggar med en personlig studiecoach. Genom att läsa kan elever lära sig om olika kulturer, historiska händelser och andra spännande ämnen, som kan berika deras förståelse för världen, miljön och historia. 

 

Studier har även visat att läsning kan förebygga kognitiv nedgång i äldre ålder – att hålla hjärnan aktiv förhindrar att den förlorar sin kraft. Oavsett vad eller vilket ämne man läser om, är läsning en stor källa till underhållning. Genom läsning kan vi även få mer insikt i andra människors tankar, känslor och erfarenheter från olika delar av världen och livet.

Få ner pulsen med en bra bok

Att förlora sig i en bra bok kan vara ett bra sätt att koppla av och minska stress. Även hos unga elever finns det idag mycket press och förväntningar på hur man ska vara, se ut och göra. Genom att lägga ifrån sig telefonen och läsa, kan elever glömma bort de bekymmer som vardagslivet i vanliga fall ger. Läsning är också en bra övning på koncentrationsförmåga och fokus, speciellt i världen vi lever i som är så full av distraktioner. Att sätta sig ner med en bok kräver fokus, vilket kan hjälpa till med att förbättra elevernas koncentrationsförmåga i andra delar av livet.

Förbättrad skrivförmåga

Genom att läsa kan elever även förbättra sin skrivförmåga. Genom att observera olika författares skrivstilar, ordförråd och grammatik kan elever själva hitta sin egen röst i skrift. Detta gäller särskilt när elever läser böcker från olika årtionden, eftersom att litteraturen har förändrats i historien.

 

Det kan även vara givande att läsa böcker med olika sorters handlingar, där det både är manliga och kvinnliga huvudkaraktärer i fokus. När eleverna själva ska skriva texter och uppsatser med varandra eller med en egen privatlärare kommer det förmodligen att gå lättare för dem som har läst mer böcker.

 

Ett rikare ordförråd

De som läser många böcker bygger upp ett större och rikare ordförråd och lyckas förbättra sin förståelse för språket och dess uppbyggnad. Detta är något som är en stor fördel både i skolan, men också längre fram i karriären – oavsett vilket yrke eleverna drömmer om. Detta leder till en förmåga att kunna formulera sig bra i skrift, vilket underlättar kommunikationen och gör att självförtroendet växer.

Skapa en miljö som främjar läsning

Det finns uppenbarligen i princip bara fördelar med att läsa. Det är därför viktigt att skapa en skolmiljö som uppmuntrar till detta. Det kan vara till exempel med att skapa en bokklubb som elever kan engagera sig i. Att göra lästävlingar över terminen eller loven kan också vara ett sätt att öppna upp för ett intresse. När en elev har hittat ett ämne eller en författare de gillar är det oftast inte svårt att motivera dem att läsa mer, antingen själva eller med en studiecoach.

bottom of page