top of page

Gratis läromaterial om hållbar utveckling 

Pantresan är Pantameras skolaktivitet om hållbarhet och återvinning – med kopplingar till läroplanen för åk F-6. 

Om Pantresan Pantresan är ett gratis undervisningsmaterial som sedan 2006 har engagerat närmare 200 000 elever i låg- och mellanstadiet – och vars popularitet ökar för varje år. I årets programserie sätter vi vardagen i fokus. Med hjälp av humor visar vi att alla har makten att bidra till en hållbar utveckling – och att även små saker kan göra stor skillnad.

 

  • Fyra roliga och inspirerande avsnitt

  • Kopplingar till läroplanen för åk F-6

  • Lärarhandledning som stöd

  • Gratis och enkel registrering

  • Kompletterande arbetsmaterial med anpassad kunskapsnivå 

Årets upplaga – en fiktiv dokumentärserie

I Pantresan hos klimatsmarta familjen får klasserna följa med hem till familjen López Ström för att se dem tackla klimatsmarta utmaningar i vardagen. Serien beskrivs som en humoristisk och fiktiv dokumentärserie där föräldrarna tror sig veta mycket om det mesta, men där det snabbt blir uppenbart att det är barnen som egentligen är de kunniga.

 

Komplett undervisningsmaterial

Undervisningsmaterialet berör en bredd av ämnen inom hållbar utveckling. Några av de teman som tas upp under de fyra avsnitten är energibesparing, matsvinn, biologisk mångfald och återbruk.

I årets upplaga har Pantamera satsat extra på att ta fram ett gediget arbetsmaterial som kompletterar programserien. Quizfrågor, diskussionsuppgifter och kreativa uppgifter finns att tillgå för de klasser som vill fördjupa sig i ämnena som introduceras i avsnitten.

 

Uppskattat bland lärare – och elever

Pantresan får högt betyg av lärarna. Konceptet beskrivs bland annat som ett bra och roligt verktyg för att få in hållbar utveckling i undervisningen och vittnar om att eleverna tycker att det är både roligt och lärorikt. 

Pantresan Klimatsmarta Familjen
Nyheter från Whippy AB
bottom of page