top of page

Årets skolledare använder ett coachande ledarskap

Nina Svensson som är rektor hos Mellersta Förstadsskolan i Malmö blev årets skolledare 2022 då hon fick Stora Skolledarpriset. Nina använder ett coachande ledarskap och ett coachade förhållningssätt vilket ger många fördelar för henne och medarbetarna. Nina och hennes ledningsgrupp samt många av lärarna har också gått en coachutbildning hos Skolcoacherna.

Vad ger det coachande ledarskapet dina medarbetare?

– Jag hoppas att det ger mina medarbetare en chef som lyssnar aktivt och visar engagemang för deras vilja att utvecklas, överbrygga hinder och utveckla undervisningen.

 

I vilka situationer använder du ett coachande förhållningssätt i ditt ledarskap? Ge gärna exempel.

– Jag använder det när det passar i tex medarbetarsamtal eller möten där vi gemensamt måste hitta vägar att utforska svårigheter och hitta lösningar. Jag använder det också ofta i samtal med elever, vårdnadshavare eller externa aktörer. Det coachande förhållningssättet kan vara ett sätt att som skola/skolledare inte ”ta över problem” som kanske inte hör hemma på skolans arena.

 

Finns det situationer där du inte använder coachande ledarskap?

– Om någon uttrycker att de vill ha råd eller är trött och ledsen, då undviker jag coachande frågor. Man får ha fingertoppskänsla.

 

Något råd att ge vad kan vara viktigt att tänka på när man arbetar med coachande ledarskap/coachande förhållningssätt.

– Du behöver ha en känsla för när du ska använda det coachande förhållningssättet eller inte. Det får inte uppfattas som att jag alltid svarar med en fråga eller att jag aldrig kliver in som chef och tar över en situation när det behövs. Men om du medvetandegör för dig själv hur du är som ledare och även ber om återkoppling på ditt ledarskap från dem du leder så blir det coachande ledarskapet/förhållningssättet ytterligare ett verktyg i din ledarverktygslåda.

 

Du har själv gått en coachutbildning samt du har även låtit flera medarbetare gå vad var tanken med det?

– Ett förhållningssätt kan inte sätta sig i en organisation om den inte bärs upp av flera, som ledare måste du bygga system som inte är beroende av en eller ett par individer, då blir det inte en långsiktigt hållbar organisation. Jag jobbar i skolans värld där elevernas lärande påverkas negativt om kontinuiteten på olika sätt brister. Det coachande förhållningssättet och kollegacoacher använder vi för att t ex ge stöd åt lärare när de vill utveckla sin undervisning – vilket gynnar allas lärande.

  

Vi vet att du är en fantastisk coach och du ser också till att få coaching själv vilken är den främsta nyttan av att få coaching?

– Vi använder t ex coachning i vår ledningsgrupp, eftersom vi alla fyra gått coachutbildningen. Förutom att hålla kompetensen vid liv så leder den också till ökad självinsikt och därmed ett bättre självledarskap.

 

Vad är vinsterna för dig som chef att använda ett coachande förhållningsätt?
– Många coachutbildade på en arbetsplats gynnar det gemensamma samtalsklimatet och skapar en stämning som är mer lösningsfokuserad än problemorienterad. Att coacha eller få coachning leder också till en känsla av att ”äga” situationerna, känslan av ”hjälplöshet” i svåra lägen minskar.

NÄR EN
SKOLA
BLIR IVO-
ANMÄLD

bottom of page