top of page

Rektor

Jönköpings kommun

Kommun:

Omfattning:

Jönköpings kommun

Heltid

Ansök senast:

17 maj 2023

Om tjänsten

Sanda Utbildningscentrum i Huskvarna består av fyra olika skolformer; Sandagymnasiet, Sanda Gymnasiesärskola, Sanda Grundsärskola och Sanda Idrottshögstadium. Sanda Idrottscentrum är också en del av verksamheten där idrottsutbildning bedrivs på skoltid som en del av gymnasieutbildningen. På Sanda Utbildningscentrum studerar drygt 1400 elever.

Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden glädje, engagemang, trygghet, utmaning och professionalism. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas. Vår vision är att vara lite mer än en vanlig skola och det vill vi ska genomsyra hela verksamheten, varje dag. Hälsa och idrott är en del av vårt DNA och vi värnar om en hållbar hälsa för både elever och personal.

Som rektor på Sanda utbildningscentrum skapar du goda förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Med ett verksamhetsnära ledarskap, som sätter eleven i centrum, driver och utvecklar du verksamheten tillsammans med dina medarbetare och våra elever. Du driver verksamheten utifrån politiska beslut och i enlighet med styrdokumenten.

Som rektor för Försäljnings-och serviceprogrammet samt Introduktionsprogrammet yrkesintroduktion har du ansvar för verksamheten, personal och ekonomi samt för det systematiska kvalitetsarbetet och du arbetar i nära samarbete med övriga rektor och chefer, elevhälsan och personalen på Sanda utbildningscentrum. Din närmsta chef är gymnasiechefen på Sanda utbildningscentrum.

Kvalifikationer

Du är legitimerad lärare med god erfarenhet av att arbeta i flerspråkiga miljöer samt gärna dokumenterad erfarenhet av tidigare rektorsuppdrag och att leda utvecklingsarbete. Meriterande är erfarenhet av rektorsuppdrag på gymnasiet. En förutsättning är att du som söker har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling. Du känner ett genuint engagemang för våra ungdomar i Jönköpings kommun.

Ditt ledarskap grundar sig i tillitsbaserad styrning där du visar stor tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag. Som rektor ska du ha förmåga att se samband och kunna dra logiska slutsatser utifrån begränsad och ibland komplex information. Vi vill att du är utvecklingsorienterad och håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning. En god förmåga att skapa struktur i verksamheten är tillsammans med samarbetsförmåga och kreativitet viktiga egenskaper. Du är en kommunikativ ledare med förmåga att skapa goda relationer. Vi tror också att du är pragmatisk och har erfarenhet av att arbeta mot måluppfyllelse.

Kontaktpersoner

Linda Davidsson, Gymnasiechef

Ansök senast:

17 maj 2023

036-106333

bottom of page