top of page

Elevhälsa

Deltagare som slutfört alla steg i programmet kommer få ett emblem.

Om

Elevhälsa är ett viktigt område på skolor som handlar om att främja elevernas hälsa och välbefinnande. Det innebär att skolan ska arbeta förebyggande, tidigt identifiera och åtgärda problem som kan påverka elevernas hälsa och skolprestationer. Elevhälsa innefattar en rad olika områden som skolsköterska, skolkurator, fysisk hälsa, psykisk hälsa, relationer och samarbete mellan skolan och vårdnadshavare. I denna utbildning kommer vi att titta närmare på några specifika områden som är viktiga för rektorer att känna till. Elevhälsa är en viktig del av skolans arbete för att stötta elevernas hälsa och välbefinnande. Skolsköterskor och skolkuratorer kan spela en viktig roll i att identifiera och stödja elever med olika hälsoproblem och psykosociala problem. Skolan bör också arbeta med att främja fysisk aktivitet bland eleverna, använda skattningsinstrumentet APERS för att identifiera elever som behöver stöd, och stödja barn med skilda föräldrar. Genom att arbeta med elevhälsa kan skolan skapa en miljö där eleverna känner sig trygga och stöttade i sin skolgång.

Översikt

bottom of page