top of page
carolina klüft i stol.png

VI BEHÖVER SKAPA
FÖRÄNDRINGSYTOR

Carolina Klüft avslutade sin idrottskarriär i augusti för nio år sedan. Skolledare.se och RektorsMAGASINET har nyfiket närmat sig Carolina med frågan vad hon som olympisk mästare och världsmästare gör idag?

Carolina Klüft är innehavare av svenska rekordet, tillika europarekordet, i sjukamp på 7 032 poäng

Svaret är att Carolina har fortsatt varit medial bland annat som programledare och från och med 2019 är hon verksamhetschef för Generation Pep. Generation Pep är en ideell organisation som kronprinsparet lanserade i Almedalen 2016.  Organisationens syfte är att via företag, organisationer och allmänhet sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars aktiva och hälsosamma liv.

Men vi backar bandet någon månad. Skolledare.se har all anledning att lyfta på hatten och säga: ”Grattis!”

Vad hände i juni i år i Göteborg? Berätta!

–Då fick jag äran att bli utnämnd till medicine hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin. Det känner mig väldigt hedrad och stolt över utmärkelsen och framför allt över hela teamet på Generation Pep som varje dag verkar för att förbättra barn och ungas hälsa. Att få uppmärksamhet för detta preventiva arbete känns väldigt kul och viktigt.

I Bris rapport "De säger att vi inte rör på oss (2020)" har barn som mår psykiskt dåligt berättat att de helt enkelt saknar ork eller förmåga att vara fysisk aktiva och slutat idrotta på grund av depression, ångest, sömnsvårigheter eller liknande. Den psykiska hälsan kan med andra ord bli ett hinder för rörelse och aktivitet. Filosofin i Generation Pep är att rörelse och hälsa ska vara enkelt, allt ifrån enkla hälsosamma mellanmål till enkla sätt att röra på sig. Idag samarbetar organisationen med en mängd olika aktörer som delar visionen, nästan som en folkrörelse. Benen Generation Pep står på är flera; Pep Förskola, Pep Skola, Bvc-verktyg, Pep Dag, Pep Park, Pep Kiosk, Tips till föräldrar.

Vad var det som gjorde att ni idag täcker så brett?

– Vi vet att vi måste verka på alla samhällsarenor där barn och unga finns för att skapa förändring. Det är först när vi samverkar och skapar förändringsytor för barn i deras olika miljöer som vi kan skapa skillnad på riktigt och försöka minska den hälsoklyfta som vi tyvärr ser i Sverige idag.

Barns Race

Hur började ni närma er just skolan?

– Skolan är en unik arena eftersom alla barn finns inom skolan. Där kan vi tillsammans skapa bättre förutsättningar för alla barn. Vi vet också hur viktigt det är med fysisk aktivitet och goda matvanor för att förbättra lärandemiljön för våra unga.

 

Vad tror du att ert stora genomslag beror på?

– Vi är grundade av Kronprinsessparet och deras engagemanghar givetvis varit en viktig grund för organisationen. Sen har vi ett dedikerat team som varje dag gör det lilla extra för att skapa förändring. Det allra viktigaste är att vi tidigt förstod att det inte är vi som ensamma förändrar samhället utan där kraften framför allt finns är bland alla föreningar, rektorer, lärare, ideella ledare, förskolepedagoger, sjuksköterskor, organisationer och företag.

bottom of page